Privātuma politika - PickAqua Skip to content

Privātuma politika

Privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunināta: 11/2020

Šī privātuma politika informē par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, apstrādes termiņu un datu subjekta (“Lietotājs”) tiesībām, kas rodas lietojot interneta veikalu www.pickaqua.com (“Vietne”) un reģistrējoties tajā.

Mēs rūpējamies par Jūsu privātuma tiesību un personas datu aizsardzību un tāpēc apstrādājam personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“Regula”), kā arī citiem tiesību aktiem, kas regulē privātuma un datu apstrādes jautājumus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir SIA “ADE” (reģ.Nr. 40003072265), Lāčplēša iela 87a, Rīga, LV-1011 (“mēs, mums”).

Sūdzību vai jautājumu par personas datu apstrādi var uzdot mūsu datu aizsardzības speciālistam, nosūtot to uz: info@egdpr.eu.

Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, kuras Vietne lielākoties vāc un apstrādā, ir:

Pirkuma noformējumam un produkcijas piegādei:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija – piegādes adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • IP adrese.
 • Apmeklējot un izmantojot Vietnes piedāvātās iespējas:
 • IP adrese;
 • Vārds un e-pasts saziņai pēc lietotāja pieprasījuma.

Kāpēc mēs glabājam un apstrādājam jūsu datus?

Jūsu dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:

 • Konta reģistrācija;
 • Pasūtītās produkcijas piegāde;
 • Pieteikšanās jaunumu saņemšanai;
 • Anonīmas statistikas sagatavošana par Vietnes lietošanu;
 • Vietnes uzturēšana un darbības uzlabošana;
 • Mārketinga komunikācijas vajadzības;
 • Sūdzību, ierosinājumu un jautājumu izskatīšana.

Apstrādājot Lietotāju datus, mēs izmantojot jaunākās mūsdienu tehnoloģiju iespējas, izvērtējot privātuma riskus un pielietojot mums pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, kas nepieciešami drošai personas datu apstrādei saskaņā ar Regulā noteiktiem principiem.

Mūsu darbinieki un darbuzņēmēji datus lieto tikai iepriekš minētajos nolūkos.

Personas datu apstrādes pamati

Vietne veic Lietotāju personas datu apstrādi tikai pamatojoties uz sekojošiem tiesiskiem datu apstrādes pamatiem:

 1. Lietotāja piekrišana savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 2. datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai ar Lietotāju vai tā izpildei, vai pasākumu veikšanai pēc Lietotāja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 3. datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Vietni attiecināmu juridisku pienākumu;
 4. datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Lietotāja vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
 5. Datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Vietnei likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 6. Datu apstrāde ir vajadzīga Vietnes vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Personas datu glabāšanas termiņš

Iegūtie personas dati tiks glabāti drošajos mākoņdatošanas un serveru risinājumos, kas nodrošina datu apstrādi ES un EEZ teritorijās.

Iegūtos personas datus mēs glabājam kamēr:

 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • Lietotājs vai Vietne var realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;
 • ir spēkā Lietotāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Mēs glabājam Lietotāju Vietnē reģistrētus kontus, kā arī tajos ievietotus datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, kā arī 7 gadus pēc pēdējā Lietotāja pasūtījuma. Minētā termiņa beigās Vietne nosūta Lietotājiem brīdinājumu par personas datu, kas atrodas kontā un/vai izveidotā konta dzēšanu.

Datu nodošana trešajām personām

Mēs neizpaužam Lietotāju personas datus trešajām personām, izņemot:

 • saskaņā ar Lietotāja skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos paredzētajām personām, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos leģitīmo interešu aizsardzībai.

Mēs garantējam, ka vienmēr veidojam sadarbību tikai ar uzticamiem partneriem, kas nodrošina Regulas prasību ievērošanu.

Personas datu apstrādātāji, kas, nodrošinot mums pakalpojumus, apstrādā Lietotāju datus:

Pakalpojuma veids

Datu veidi

Datu nodošana trešajām valstīm

Interneta veikala platforma

Visi Lietotāju ievadītie dati

Dati tiek nodoti ārpus ES:

ASV: nav nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis (atcelts EU-U.S. Privacy Shield Framework)

Interneta veikala un piegāžu nodrošinātājs

Visi Lietotāju ievadītie dati

Dati netiek nodoti ārpus ES

Maksājumu sistēma

Maksājuma veikšanai nepieciešamie dati

Dati netiek nodoti ārpus ES

Administratīvā procesa un uzskaites nodrošināšanas risinājums

Visi lietotāju ievadītie dati

Dati tiek nodoti ārpus ES:

ASV: nav nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis (atcelts EU-U.S. Privacy Shield Framework)

Jaunumu izsūtīšanas mārketinga rīks

IP adrese, e-pasts

Dati tiek nodoti ārpus ES:

ASV: nav nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis (atcelts EU-U.S. Privacy Shield Framework)

Ņemot vērā personas datu apstrādātāju mainīgo sastāvu, Vietne nepublicē šādu pakalpojumu sniedzēju sarakstu, taču Jums ir tiesības vērsties pie Vietnes ar lūgumu sniegt šādu informāciju (skatīt “Jautājumu, iesniegumu un sūdzību izskatīšana” sadaļu).

Kā Jūs varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to pareizību un izlabot tos?

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personas datus, ja tie nav nepieciešami turpmākai apstrādei.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādiem Jūsu personas datiem 1 mēneša laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personas datiem.

SĪKDATNES

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē www.cookiecentral.com.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu Vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, kā arī veiktu anonīmu statistiku par Vietnes lietošanu un iegūto datu analītiku mārketinga vajadzībām. Mēs izmantojam obligātās sīkdatnes, sesijas sīkdatnes un analītiskās sīkdatnes (pirmās un trešās puses (partneru) sīkdatnes), lai:

 • nodrošinātu Vietnes drošību un pārvaldīt to;
 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
 • palīdzētu izmērīt mārketinga kampaņas efektivitāti;
 • apkopotu Vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi Vietne atbilst Lietotāju vajadzībām, tās efektivitāti un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;
 • analizētu, kuras Vietnes lapas Jūs apmeklējat.

Dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses – pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām (piem.Facebook, Google, Yandex Metrics).

Personas dati un to nodošana

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu Jūs personīgi. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas nekādiem citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kas šeit ir aprakstīti.

Mēs varam sniegt Jūsu datus trešajām personām, kas nodrošina mums pakalpojumus, piemēram, Vietnes analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanai. Šīs personas ir pilnvarotas izmantot Jūsu datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums šos pakalpojumus.

Mēs sniegsim Jūsu datus trešajām personām tikai tādā veidā, kādā tas ir aprakstīts šajā Privātuma politikā. Mēs nekādā veidā nepārdodam Jūsu datus trešajām personām.

Kā kontrolēt sīkdatnes?

Jūs varat kontrolēt un pārvaldīt sīkdatnes pārlūka iestatījumos. Jūs varat izdzēst vai bloķēt visas sīkdatnes, kas jau ir Jūsu datorā, bet ja Jūs to darīsiet, atsevišķas šīs Vietnes iespējas var nedarboties tā, kā iecerēts, un Jums var nākties manuāli pielāgot atsevišķas izvēles katru reizi, kad Jūs apmeklēsiet Vietni.

Lietotājam nepiekrītot sīkdatņu izmantošanai Vietnes mārketinga un analītikas nolūkos, Vietne neapstrādā šo informāciju, tomēr informējam, ka Vietne izmanto arī sīkdatnes, kurām nav nepieciešama lietotāja piekrišana.

Jautājumu, iesniegumu un sūdzību izskatīšana

Lietotāji var sūtīt savus jautājumus par vispārīgiem datu aizsardzības jautājumiem vai par viņu personas datu apstrādi Vietnes datu aizsardzības speciālistam uz: info@egdpr.eu.

Mēs bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 1 mēneša laikā pēc Lietotāja pieprasījuma saņemšanas informēsim par darbību, kas pēc Lietotāja pieprasījuma veikta saskaņā ar likuma prasībām. Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu.

Datu valsts inspekcija

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu likumā noteiktās tiesības vai Jūsu personas datu apstrādes noteikumus, Jūs varat iesniegt sūdzību datu valsts inspekcijā, kas atrodas pēc adreses: Blaumaņa ielā 14, Rīga, tālr. 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

Privātuma politika

Šajā Privātuma politikā ir izskaidrota mūsu datu apstrādes prakse un jūsu tiesības attiecībā uz veidiem, kādos tiek vākti un izmantoti personas dati.

Instalējot mūsu mobilo aplikāciju vai jebkādā veidā izmantojot vai piekļūstot mūsu Pakalpojumiem, jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem un nosacījumiem un savu personas datu apstrādei.

Datu pārsūtīšana

Izmantojot jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot jūsu datus fiziskām un juridiskām personām (datu pārziņiem), lai mūsu vārdā veiktu atsevišķas apstrādes darbības.

Parasti mēs nenododam jūsu datus trešajām personām, bet gadījumos, kad jūs izsakāt savu piekrišanu, mēs varam nodot jūsu datus mūsu uzticamajiem partneriem.

Likumā noteiktajos gadījumos Jūsu dati var tikt izpausti tiesībsargājošajām iestādēm un citām kompetentām valsts vai pašvaldību iestādēm pēc pieprasījuma vai mūsu tiesisko interešu aizstāvībai saistībā ar prasībām pret mums.

Personas datu aizsardzība

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību ir izstrādāta un īstenota, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par brīvu. šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – regula).

Datu apstrādes mērķis – PickAqua aplikācijas pakalpojumi.

Jūsu dati tiek vākti, lai:

• ļauj personalizēt savu piekļuvi sistēmai;

• ļauj PickAqua atbildēt uz jūsu jautājumiem un sniegt jums informāciju;

• sagatavot anonīmu statistiku par vietnes izmantošanu;

• sniegt Pakalpojumus;

• atjaunot abonēšanas pakalpojumus;

• nodrošināt klientu atbalstu;

• analizēt mūsu lietotāju īpašības, lai izprastu lietotāju un viņa vajadzības, izstrādātu un attīstītu jaunus pakalpojumus, kā arī mārketinga komunikācijai.

• Kad jūs iepērkaties vietnē PickAqua.com, mums ir jāzina jūsu vārds un pasta adrese, kredītkartes vai debetkartes numurs un derīguma termiņš, kā arī jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs, kā arī visa cita informācija, kas mums nepieciešama jūsu darījuma apstrādei.

• Laiku pa laikam mēs varam arī izmantot jūsu informāciju, lai sazinātos ar jums tirgus izpētes nolūkos.

Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Nolikumā aprakstīto politiku.

Dati tiks izmantoti tikai iepriekšminētajiem mērķiem.

Kas ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi?

Pārzinis, kas atbild par personas datu apstrādi, ir juridiska vai fiziska persona, kas noslēdza līgumu ar Pick Aqua, parakstot līgumu vai piekrītot visiem Pick Aqua pieejamajiem noteikumiem un nosacījumiem, lai saņemtu Pick Aqua sniegtos pakalpojumus.

Kādus datus mēs apkopojam?

Reģistrētais lietotāja vārds, e-pasts, augums, svars, dzimšanas datums, dzimums, vārds un uzvārds/uzņēmuma nosaukums, IP, ierīces identifikācijas numurs, IP adrese utt. atrašanās vieta. Ja iegādājaties kaut ko no Pick Aqua, mēs apkoposim visus nepieciešamos datus, lai izpildītu jūsu pasūtījumu.

Pastāvīgi cenšoties uzlabot mūsu Pakalpojumus, no jums var tikt vākti papildu personas dati. No Pakalpojumu būtības izriet, ka mums ir jāapstrādā dati, ko augšupielādējat Pakalpojumos, lai nodrošinātu Pakalpojumus, piemēram, mēs apstrādāsim jūsu svara datus un uzņemto kaloriju daudzumu, lai nodrošinātu hidratācijas uzraudzību un jūsu personīgo mērķu prezentāciju. Šī apstrāde ir priekšnoteikums, lai mūsu ūdens kalkulators varētu jums piedāvāt Pakalpojumus.

Ja izveidojat savienojumu ar Pakalpojumiem, izmantojot trešās puses lietojumprogrammu (piemēram, Apple HealthKit, Facebook), Pick Aqua apkopos un izmantos jūsu personisko informāciju no šādām Trešās puses lietojumprogrammām, piemēram, jūsu lietotājvārdu, vārdu, profila attēlu, valsti, dzimto pilsētu, e-pasta adresi. , dzimšanas datums, dzimums, kā arī tādi veselības dati, kurus izvēlaties sinhronizēt ar Pick Aqua Services.

Dažus no iepriekš minētajiem datiem, kas savākti no jums un kurus Pick Aqua apstrādā noteiktām Pakalpojumu funkcijām, mēs varam dzēst un pārtraukt apstrādi nākotnē, ja jūs to pieprasīsit, un jums nav jāpārtrauc visu Pakalpojumu izmantošana. , t.i., ne visi dati (kurus laika gaitā esat mums iesniedzis vai nu tieši, vai ar trešās puses pakalpojumu starpniecību), ir nepieciešami, lai jūs joprojām varētu izmantot Pakalpojumus. Ja vēlaties, lai mēs pārtrauktu noteiktu datu apstrādi par jums šajā kategorijā, mēs informēsim par šādas pārtraukšanas sekām, t.i., kā tas ietekmēs jūsu Pakalpojumu funkciju izmantošanu.

Svītrkoda skeneris

Šī sadaļa tiek izmantota, lai ātri meklētu konkrētu ūdeni, izmantojot svītrkodu uz pudeles. Lai šī funkcija darbotos pareizi, mums ir jāpiekļūst jūsu viedtālruņa kamerai brīdī, kad tiek skenēta pudele. Kamera tikai skenē svītrkodu uz pudeles un identificē to ar noteiktas markas ūdeni, salīdzinot skenēto svītrkodu mūsu datubāzē. Fotoattēlu vai video saturs netiek apkopots.

Sīkdatnes

Pick Aqua izmanto sīkfailus, lai darbotos pareizi. Mēs izmantojam gan sesijas sīkfailus (kuru derīguma termiņš beidzas, kad aizverat savu tīmekļa pārlūkprogrammu), gan pastāvīgos sīkfailus (kas paliek jūsu ierīcē noteiktu laiku vai līdz brīdim, kad tos izdzēšat).

Ja jūsu interneta pārlūkprogramma ir iestatīta un konfigurēta pieņemt sīkfailus, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko izveido jūsu apmeklētās vietnes un kas var saturēt informāciju par jums kā apmeklētāju. Šie teksta faili tiek saglabāti jūsu datorā un, piemēram, neļauj jums atcerēties paroli. Informācija no sīkdatnēm var tikt izmantota, lai uzlabotu lietotāju pieredzi un/vai Pakalpojumus, kā arī mārketinga kampaņu un piedāvājumu mērķēšanai mūsu klientiem.

Ja nepieņemat sīkfailus, varat novērst sīkfailu saglabāšanu jūsu datorā, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Varat arī dzēst iepriekš saglabātos sīkfailus. Šādos gadījumos, lūdzu, skatiet interneta pārlūkprogrammas palīdzības sadaļu. Ja izvēlaties nepieņemt sīkfailus, jūs joprojām varat izmantot mūsu Pakalpojumus, taču to funkcionalitāte var būt nedaudz ierobežota.

Mārketings – likumīgas intereses

Pick Aqua var izmantot jūsu personas datus profilēšanas un mārketinga nolūkos, izmantojot e-pasta ziņojumus, paziņojumus vai citus ziņojumus, ko Pick Aqua vai Pick Aqua izvēlētie biznesa partneri. Profilēšana tiks izmantota mārketinga nolūkos, lai nodrošinātu jums personalizētus un atbilstošus piedāvājumus, pamatojoties uz jūsu vēlmēm. Personas datu izmantošana mārketinga nolūkos attieksies tikai uz tādiem piedāvājumiem, kas ir cieši saistīti ar jūsu Pakalpojuma lietošanu, un piedāvājumus jums nosūtīs Pick Aqua.

Atteikties no mārketinga

Ja nevēlaties, lai Pick Aqua izmantotu jūsu personas datus mārketinga nolūkos, jūs jebkurā laikā varat atteikties no jebkādiem turpmākiem ziņojumiem, noklikšķinot uz saites “atrakstīties” šāda ziņojuma apakšā vai izmantojot šādu izvēli. funkcijas, kas ir pieejamas Pakalpojumu lietotņu iestatījumos.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?

Mēs saglabāsim personisko informāciju, klientu un biznesa informāciju tik ilgi, cik tas ir noteikts likumā un nepieciešams, lai:

• Sniegt pakalpojumus un informāciju, ko jūs vai jūsu uzņēmums ir pieprasījis;

• lai sazinātos ar jums par pieprasījumu, ko esat mums iesniedzis;

• Pārvaldīt savas izvēles un tiesības, kuras esat izmantojis saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Kā jūs varat saviem datiem, pārbaudīt to pareizību un tos labot?

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt savu personas datu kopiju, lai pārbaudītu glabātās informācijas pareizību un/vai labotu vai atjauninātu šo informāciju. You may also ask your personal information to be deleted completely if you are not using Pick Aqua services anymore or no enquiry from you or the company you are working for is in progress by sending an email to contact@pickaqua.com.

Lai aizsargātu jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim saprātīgus pasākumus, lai pārbaudītu jūsu identitāti, pirms sniedzam jums pieprasīto informāciju par personas datiem.

Kā mēs kopīgojam jūsu personisko informāciju?

Jūsu privātums mums ir svarīgs, un mēs apstrādāsim jūsu personas datus tikai saskaņā ar šo Privātuma politiku un attiecīgo personas datu regulējumu.

Mēs varam padarīt jūsu personisko informāciju, klientu informāciju vai uzņēmējdarbības informāciju pieejamu uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus, lai palīdzētu mums veikt mūsu uzņēmējdarbību, piemēram, vietņu analīzi vai klientu apkalpošanas piedāvājumu. Šie uzņēmumi ir pilnvaroti izmantot jūsu personisko informāciju, klientu informāciju vai uzņēmējdarbības informāciju tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums šos pakalpojumus.

Mēs kopīgosim jūsu personisko informāciju vai uzņēmējdarbības informāciju ar trešajām personām tikai šajā Privātuma politikā aprakstītajos veidos. Mēs nepārdodam jūsu personisko informāciju trešajām personām. Mēs izvēlamies tikai uzticamus partnerus, ar kuriem slēdzam līgumus, ievērojot šeit norādītos nosacījumus.

Kādi ir kontaktpunkti jautājumiem vai sūdzībām?

Par personas datu apstrādi atbildīgais Apstrādātājs, kuram konflikta gadījumā var iesniegt pieprasījumus vai sūdzības – hello@pickaqua.com.

error: Content is protected.