LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI​

Pēdējo reizi tika atjaunots: 04.12.2020.

PickAqua interneta veikals pieder un Produkcijas tirdzniecību tajā organizē SIA ADE (40003072265), kas reģistrēta Rīgā, Lāčplēša ielā 87A, LV-1011 (“mūsu, mēs, mums”)
Šie noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) veido juridiski saistošu līgumu (“Līgums”) starp jums (“Pircējs”, “Lietotājs”, “Jūs”) un mums, kas regulē piekļuvi Interneta veikalam PickAqua (“Interneta veikals”) un tā izmantošanu, kā arī tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces tajā (“Produkcija”). Tāpēc, izmantojot Interneta veikalu, šie Noteikumi uz Jums attieksies automātiski. Pārliecinieties, ka pirms Interneta veikala lietošanas, Jūs esat rūpīgi izlasījis šos Noteikumus. Lietojot un piekļūstot jebkurai Interneta veikala lapai vai tā daļai, Jūs nepārprotami piekrītat ievērot visus šos Noteikumus, un ka tie Jums ir saistoši. Aktuāla šo Noteikumu versija ir vienmēr pieejama mūsu Interneta veikalā.
Ja Jūs nepiekrītat mūsu Noteikumiem, Jums nav atļauts piekļūt vai izmantot Interneta veikalu.
Lai šis Līgums būtu spēkā, Jums jābūt vismaz 18 gadu vecam. Reģistrējoties un veicot pirkumus Interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka Jūs esat rīcībspējīgā persona un Jums ir tiesības iepirkties Interneta veikalā.
PickAqua Interneta veikals ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kurā patērētāji iegādājas Produkciju personiskajām un mājsaimniecības vajadzībām.

1. LIETOŠANAS NOTEIKUMI
1.1. Interneta veikala lietošana un reģistrācija tajā ir bezmaksas.
1.2. Jūs varat piekļūt, izmantot Interneta veikalu un veikt pirkumus tajā bez reģistrācijas. Ja Jūs vēlaties saglabāt veikto pasūtījumu informāciju, Jūs varat piekrist saglabāt pasūtījuma piegādes informāciju vai Jums ir jāveic reģistrācijas process un jāizveido konts.
1.3. Reģistrēt kontu ir tiesīgas personas, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu.
1.4. Reģistrējoties Interneta veikalā, Jums ir pienākums sniegt precīzu, patiesu un pareizu informāciju par sevi, kā arī atjaunot to, kad tā mainās. Detalizētāka informācija par datiem, kas Jums jāsniedz, ir atrodama mūsu Privātuma politikā.
1.5. Jums ir pienākums neizpaust savus Interneta veikala kontam pieslēgšanās datus, glabāt tos un nodrošināt, ka dati būtu zināmi tikai Jums un datus lietotu tikai Jūs, neatklāt vai citādā veidā neradīt iespējas citām personām iepazīties vai izmantot šos datus. Jums nekavējoties jāpaziņo mums, ja Jums ir iemesls aizdomām, ka Jūsu piekļuves informācija ir nozaudēta, nozagta vai kā citādi izmantota vai tai var piekļūt trešās personas. Visas darbības, kuras veiktas, izmantojot Jūsu atpazīšanas kodus, tiek uzskatītas par Jūsu veiktām darbībām, un Jūs uzņematies visu atbildību par tādu darbību sekām.
1.6. Tiklīdz mums rodas aizdomas, ka ir pārkāpts kāds no Noteikumu nosacījumiem, mēs saglabājam tiesības atcelt vai apturēt Jūsu konta darbību uz izmeklēšanas laiku.
1.7. Jūs nedrīkstat nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma, trešajām personām bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Mēs varam brīvi nodot visas savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šī līguma, saistītiem uzņēmumiem vai sakarā ar visu aktīvu apvienošanu, iegādi, reorganizāciju vai pārdošanu.
1.8. Piekļuvi Interneta veikalam un tā izmantošanu, ieskaitot lapu apskatīšanu, informācijas par Produkciju lejupielādi un Produkcijas iegādi, Interneta veikala Lietotāji veic vienīgi personiskiem mērķiem, kuri nekādā gadījumā nav saistīti ar jebkādu tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.

2. PRODUKCIJAS CENA UN PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

2.1. Produkcijas cenas ir norādītas Produkcijas lapā un ietver attiecīgai Produkcijai Latvijas Republikā pirkuma izdarīšanas brīdī piemērojamos un spēkā esošos nodokļus.
2.2. Produktu pasūtījums (“Pasūtījums”) tiek uzskatīts par pilnīgi noformētu un pirkuma līgums par noslēgtu, kad Pircējs izveido produktu grozu, norāda piegādes adresi un citu informāciju, izvēlas apmaksas veidu, iepazīstas ar šiem Noteikumiem un noformē pasūtījumu.
2.3. Mēs atzvanīsim Jums uz Jūsu norādīto telefona numuru un apstiprināsim Jūsu pasūtījumu. Kā arī noteiksim laiku kādā varam to izpildīt.
2.4. Interneta veikals var mainīt Produkciju cenas jebkurā laikā.

3. NORĒĶINU VEIDI

3.1. Pircējs var izvēlēties Produktu apmaksas veidu, izvēloties tūlītēju apmaksu, izmantojot piedāvāto norēķinu sistēmu, vai apmaksājot piegādātus Produktus skaidrā naudā pie Pasūtījuma piegādes.
3.2. Izvēloties Produktu apmaksai piedāvāto norēķinu sistēmu, maksājumu apstrādei, papildus šim Līgumam, tiks piemēroti maksājumu apstrādātāja noteikumi, nosacījumi un privātuma politikas. Mēs nenesam atbildību par maksājumu apstrādātāja kļūdām vai pakalpojuma traucējumiem.

4. PRODUKCIJAS PIEGĀDE

4.1. Pārdevējs piegādā Pasūtījumus Rīgas teritorijā un ārpus tās. Produktu piegādes maksa tiek pieskaitīta Produktu cenai un ir norādīta pirkumu groza sadaļā.
4.2. Interneta veikals veic piegādi Rīgas rajonā šādās piegādes dienās: otrdiena, trešdiena, piektdiena no pl.10:00 līdz pl.16:00. Piegādes diena ir atkarīga no piegādes rajona.
4.3. Piegāžu izmaksas un dienas adresēm ārpus Rīgas teritorijas ir jāsaskaņo ar Interneta veikalu. Piegādes cena ir atkarīga no piegādes vietas un Produkcijas daudzuma. Telefons saziņai darba laikā no 9:30-16:00: +371 67288249, vai rakstiet uz: info@ade.lv.
4.4. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru Pircējs ir norādījis Pasūtījuma veikšanas brīdī.
4.5. Pircējs apņemas personīgi pieņemt Pasūtījumu pieteiktajā laikā vai, veicot pasūtījumu, norādīt personu, kura ir tiesīga to saņemt Pircēja vārdā.
4.6. Ja Pircēja norādītajā piegādes adresē Pircējs vai 4.5.punktā minētā persona nav sastopama, mums ir tiesības nodot Pasūtījumu jebkurai citai pilngadīgai personai, kas atrodas norādītajā piegādes adresē un Pircējam nav tiesību izteikt Interneta veikalam jebkādas pretenzijas sakarā ar to.
4.7. Gadījumos, kad Pircēja norādītajā adresē un laikā nebūs neviena, kas var saņemt Pasūtījumu, piegāde notiek saskaņā ar bezkontakta piegādes noteikumiem (5.punkts).
4.8. Ja Produkcijas piegāde tiek kavēta no Interneta veikala neatkarīgo iemeslu dēļ, mēs brīdināsim Pircēju, kā arī nepieciešamības gadījumā saskaņosim citu Produkcijas piegādes laiku.
4.9. Produkcijas piegādes brīdī Pircējam vai citai personai, kas pieņem Produkciju Pircēja vārdā, ir pienākums pārbaudīt piegādātās Produkcijas atbilstību Pasūtījumam. Pieņemot Produkciju bez iebildumiem, Produkcija ir uzskatāma par piegādātu atbilstoši veiktajam Pasūtījumam un pienācīgā kvalitātē.
4.10. Ja piegādes brīdī Pircējs konstatē, ka Pasūtījums nav piegādāts nepieciešamajā daudzumā; vai Produkcija neatbilst Interneta veikalā izvietotajai informācijai par konkrētu Produkciju; vai Produkcija ir neatbilstošas kvalitātes, Pircējam ir jāinformē par to Interneta veikala kurjeru un Pircējam ir tiesības šādu Produkciju nepieņemt.
4.11. Produkta zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs vai viņa pārstāvis ir saņēmis Produktu savā valdījumā.

5. PASŪTĪJUMA BEZKONTAKTA PIEGĀDE
5.1. Pircējs var pieteikties un Interneta veikals nodrošina Pasūtījuma bezkontakta piegādi.
5.2. Bezkontakta piegāde ir iespējama Pasūtījumiem, kuru Pircējs apmaksā tiešsaistē, izmantojot Interneta veikala piedāvāto norēķinu sistēmu.
5.3. Bezkontakta piegāde tiek veikta līdz Pircēja mājas vai dzīvokļa ārdurvīm.
5.4. Uzreiz pēc piegādes Pircējs tiek informēts par izpildīto Pasūtījumu un Pircējs apņemas nekavējoties pēc informācijas saņemšanas pārbaudīt Pasūtījuma atbilstību.
5.5. Apliecinājumu par Pasūtījuma piegādi apstiprina Interneta veikala kurjers, nofotografējot Pasūtījuma piegādes brīdi. Pircēja pretenziju par Pasūtījuma atbilstību gadījumā, Pircējs sazinās ar Interneta veikalu piegādes pierādījuma saņemšanai.
5.6. Lai Pasūtījums tiktu uzskatīts par piegādātu bezkontakta piegādes gadījumā, Pasūtījuma saņemšanu nav jāapliecina ar parakstu. Pēc Pircēja pieprasījuma 24 stundu laikā no Pasūtījumu piegādes, Interneta veikals nosūta rēķinu/atskaiti par piegādāto Pasūtījumu uz Pircēja norādīto e-pastu ne vēlāk kā 24 stundu laikā.

6. PRODUKCIJAS KVALITĀTES GARANTIJA

6.1. Interneta veikals neatbild par informāciju, kas norādīta Produkcijas aprakstā. Par Produkcijas īpašībām un apraksta atbilstību normatīvo aktu prasībām atbild Produkcijas ražotājs un Interneta veikals atbild tikai par šīs informācijas ievietošanu Interneta veikalā. Tāpēc, pretenziju gadījumā Pircējam ir tiesības vērsties ar sūdzību vai kompensācijas pieprasījumu pie Produkcijas ražotāja.

7. ATTEIKUMA TIESĪBAS, PRODUKCIJAS ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

7.1. Gadījumā, ja Pircējam tiek piegādāta Produkcija, kas pilnībā neatbilst Pasūtījumam, vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Interneta veikals bez atlīdzības piegādā Produkciju, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Pasūtījumam, kā arī atgriež Produkciju, kas neatbilst Pasūtījumam, Interneta veikala kurjeram, kas veic piegādi.
7.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas saskaņā ar normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteikto. Pircējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Pasūtījuma atgriešanu, pirms tam vienojoties ar Interneta veikalu par Produkcijas atgriešanas datumu un laiku.
7.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs nosūta informāciju uz Interneta veikala e-pastu: info@ade.lvvai sazinās elektroniski, sūtot e-pastu uz: 67288249
7.4. Atteikuma tiesības nevar tikt izmantotas, ja Pircējs ir atvēris Preces iepakojumu pilnībā vai daļēji, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
7.5. Ja Pircējs nevar nodrošināt 6.2., 6.3. un 6.4.punkta prasības, Interneta veikals patur tiesības Pircējam neizmaksāt naudu par atgriezto Produkciju.
7.6. Ja Pircējs pēc Pasūtījuma iepakojuma atvēršanas ir konstatējis, ka Produkcija ir bojāta un/vai sliktas kvalitātes, Pircējam ir jāvēršas Interneta veikala pircēju atbalsta servisā ar pieteikumu, kuram pievieno neatbilstošās kvalitātes Produkcijas fotogrāfiju un aprakstu.
7.7. Atgriežot vai mainot Produkciju, Interneta veikalam ir tiesības pieprasīt aizpildīt Produkcijas atgriešanas vai maiņas veidlapu.
7.8. Atgriežot vai mainot Pircēja Pasūtījumam neatbilstošu Produkciju, kā arī atbilstošo Produkciju, attiecībā uz kuru Pircējs izmantoja atteikuma tiesības, par Produkciju samaksātā naudas summa tiks atmaksāta uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Produkcijas atgriešanas dienas. Pircējam tiks atgriezta tā samaksātā Produkcijas piegādes maksa tikai tādā gadījumā, ja tiek atgrieztas visa vienā Pasūtījumā piegādātā Produkcija. Naudas summa par atgriezto Preci, kuru Pircējs samaksāja skaidrajā naudā tiek atgriezta uz Pircēja norādīto bankas kontu.

8. STRĪDI STARP PIRCĒJU UN PĀRDEVĒJU

8.1. Gadījumos, kad Produkcija nodara kaitējumu Pircēja veselībai, Pircējs var sūtīt savas pretenzijas ar kaitējuma aprakstu un to apliecinošiem dokumentiem Interneta veikala pircēju atbalsta servisam. Interneta veikala pircēju atbalsta serviss uzņemas nodot Pircēju pretenziju Produkcijas ražotājam un palīdzēt pusēm panākt vienošanās.
8.2. Ja Pircējs un Produkcijas ražotājs nepanāk vienošanās par strīdīgu jautājumu, strīda atrisināšanai, Pircējam ir tiesības vērsties Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
8.3. Ja Pircējs vai Produkcijas ražotājs nepiekrīt Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumam, pusēm ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā, kur strīds tiek izskatīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.4. Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Komisija nodrošina platformu alternatīvai strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, kas pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/odr.

9. INTERNETA VEIKALA ATBILDĪBA UN ATBILDĪBAS ATRUNA
9.1. Katrs šī Līguma noteikums, kas paredz atbildības ierobežošanu vai zaudējumu atlīdzināšanas izslēgšanu, ir uzskatāms par saskaņotu risku sadalījumu starp Interneta veikalu un Pircēju.
9.2. Interneta veikals ir atbildīgs (un šāda atbildība ir ierobežota ar faktiskajiem zaudējumiem) par:
• Interneta veikala un tā likumīgo pārstāvju rupjo nolaidību;
• Interneta veikala un tā likumīgo pārstāvju būtisku līgumsaistību pārkāpumu.
9.3. Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Interneta veikals vai mūsu partneri, kas sniedz mums nepieciešamus pakalpojumus, nekādā gadījumā nav atbildīgi par vienkāršu nolaidību, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, peļņas atrāvumu un citiem netiešiem zaudējumiem, kas rodas vai ir saistīti ar Interneta veikalu, tā pakalpojumiem vai šiem Līguma noteikumiem.
9.4. Interneta veikals neatbild par pienākumu neizpildi vai novēlotu izpildi uguns, plūdu, kara, nemieru, streiku, lokauta, dabas katastrofu, strāvas padeves pārtraukumu, datorvīrusu vai jebkura cita notikuma dēļ, kuru Interneta veikals nevar kontrolēt.
9.5. Interneta veikals nekontrolē un negarantē neviena Pārdevēja Produkcijas kvalitāti, Produkcijas apraksta precizitāti vai citas saistītas informācijas patiesumu. Interneta veikala līgumiskais pienākums ir nodrošināt iespēju pasūtīt Produkciju Interneta veikalā. Ar visām sūdzībām par Produkcijas ražotāja ražoto Produkciju, Pircējam ir pienākums vērsties pie paša Produkcijas ražotāja.
9.6. Ciktāl tas atļauts likumā, Jūs aizstāvēsiet, atlīdzināsiet un sargāsiet Interneta veikalu, tās darbiniekus un saistītos uzņēmumus, no un pret visām trešo personu prasībām, saistībām, zaudējumiem un izdevumiem, ieskaitot juridiskos izdevumus, kas rodas vai kas jebkādā veidā ir saistīti ar Pircēju piekļuvi Interneta veikalam vai tās izmantošanu un Produkcijas lietošanu.
9.7. Interneta veikals dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Pasūtījums tiek piegādāts Pircējam pieteiktajā laikā, taču mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šī laika neievērošanu, ja šī neievērošana notikusi Pircēja vai citu nenovēršamo vai neparedzamo apstākļu dēļ.

10. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

10.1. Neskarot obligāto patērētāju aizsardzības noteikumu piemērošanu, šos Noteikumus regulē Latvijas likumi.
10.2. Gadījumā ja starp Pircēju un Interneta veikalu izceļas strīds, kas izriet no Līguma noteikumiem, Pircējam ir tiesības vērsties pie mums ar sūdzību, rakstiskā vai elektroniskajā formā, sūdzībā norādot savu vārdu un kontaktinformāciju, sūdzības iesniegšanas datumu un sūdzības pamatojumu. Mēs atbildēsim uz Jūsu sūdzību 15 darba dienu laikā.
10.3. Ja strīdu nevar atrisināt pārrunu ceļā, katra puse var nodot minēto strīdu izlemšanai Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

11. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

11.1. Interneta veikala saturu, ieskaitot, bet ne tikai, attēlus, video, logotipus, izvēlnes, web lapas, grafikas, krāsas, rīkus, dizainu, metodes, funkcijas un jebkuru programmatūru, kas Interneta veikalam palīdz veikt savu darbību, aizsargā autortiesības un visas pārējās mūsu un attiecīgo tiesību īpašnieku intelektuālā īpašuma tiesības. Satura pilnīga vai daļēja, kā arī tā jebkāda veida pavairošana ir aizliegta.
11.2. Interneta veikala lietotājiem ir tikai atļauts apskatīt Interneta veikalu un tā saturu. Lietotājiem ir atļauts veikt pagaidu reproducēšanas darbības tikai personiskai lietošanai, kam ir pagaidu raksturs un kas ir būtiska Interneta veikala un tā satura apskates sastāvdaļa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ikviens Interneta veikalā publicētu darbu autors ir tiesīgs pieprasīt sava darba autorību un iebilst pret jebkādu darbu sagrozīšanu vai jebkādām citām modifikācijām, ieskaitot darbus, kas var kaitēt viņu godam vai reputācijai.
11.3. Visas preču zīmes, kas atšķir Interneta veikalā nopērkamo Produkciju, ir attiecīgo tā īpašnieku reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas Interneta veikalā Produkcijas aprakstīšanai un reklamēšanai. Mums un visiem citiem reģistrētiem preču zīmju īpašniekiem ir tiesības uz ekskluzīvu preču zīmju izmantošanu, kas pieder mums. Jebkāda šādu preču zīmju nelikumīga vai neatļauta izmantošana ir aizliegta un rada nopietnas juridiskas sekas.
11.4. Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi, ja Jūs interesē saišu uz Interneta veikala saturu izmantošana publiski pieejamām tīmekļa lapā info@pickaqua.com

12. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN TĀ IZBEIGŠANA
12.1. Šis Līgums ir spēkā līdz tā izbeigšanai.
12.2. Jūs varat pārtraukt Līgumu jebkurā laikā, izbeidzot reģistrāciju Interneta veikalā (izdzēšot izveidoto kontu).
12.3. Ja Pircējs pārtrauc Līgumu, visi aktuālie Produkcijas Pasūtījumi tiks automātiski atcelti un atmaksa tiks veikta saskaņā ar atteikuma tiesību piemērošanas noteikumiem (skatīt ATTEIKUMA TIESĪBAS, PRODUKCIJAS ATGRIEŠANA UN APMAIŅA sadaļu). Lai saņemtu atmaksu, Pircējam ir jāziņo Interneta veikalam par līguma izbeigšanu.
12.4. Sekojošie apstākļi un priekšnoteikumi ir pietiekami, lai Interneta veikals varētu ierobežot, apturēt vai atcelt lietotāja un/vai Pircēja piekļuvi Interneta veikalam, uz laiku vai neatgriezeniski (nopietnu vai atkārtotu aizliegtu darbību gadījumā):
12.4.1. likuma prasības;
12.4.2. iemesls uzskatīt, ka lietotājs un/vai Pircējs pārkāpj piemērojamos likumus;
12.4.3. jebkādu Līguma prasību pārkāpšana;
12.4.4. sūdzības par lietotāju/Pircēju,
12.4.5. vairāk kā 3 reizes pēc kārtas izmantotas atteikuma tiesības;
12.4.6. nepieciešamība aizsargāt personu sociālās vērtības un subjektīvas tiesības;
12.4.7. iemesls uzskatīt, ka lietotāja un/vai Pircēja Interneta veikala pastāvīga lietošana rada draudus Interneta veikalam vai trešo personu drošībai;
12.4.8. Interneta veikalam rodas domstarpības par Pircēja konta likumīgajām īpašumtiesībām un, rīkojoties saprātīgi, mēs nespējam noteikt likumīgo Interneta veikala konta īpašnieku;
12.4.9. lietotājs/Pircējs rupji un/vai necienīgi izturas, sarunājas vai nepieklājīgajā valodā rakstiski komunicē ar Interneta veikala pārstāvi;
12.4.10. krāpšanas vai citas nelikumīgas darbības novēršana.
12.5. Šī Līguma noteikumi tiek piemēroti maksimāli pieļaujamā apjomā, ko atļauj piemērojamie tiesību akti. Ja kāda šī Līguma daļa kļūst nelikumīga, neizpildāma vai zaudē spēku, pārējie noteikumi netiek ietekmēti un paliek spēkā.

13. PIRCĒJU ATBALSTA SERVISS UN KONTAKTI

13.1. Savus jautājumus Pircējs var sūtīt uz Interneta veikala elektronisko pastu: info@ade.lv
13.2. Saziņa ar Pircēju notiek, izmantojot norādīto elektronisko pasta adresi vai telefonu: +371 67288249.

14. DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA

14.1. Pircēju personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un saņemtu Pasūtījumu, veiktu piegādi, uzturētu grāmatvedības uzskaiti, tai skaitā atmaksāt pārmaksāto summu vai atgriezt naudas summu par atgriezto Produkciju, kā arī pildīt citus pienākumus, kuri izriet no likumiem un Līguma. Detalizēta informācija par personas datu apstrādi atrodas šeit.

15. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
15.1. Interneta veikals patur tiesības mainīt Līguma noteikumus jebkurā laikā, jo īpaši sakarā ar izmaiņām piemērojamajos normatīvajos aktos. Pēdējais datums, kurā Līguma noteikumi tika izmainīti, ir norādīts šo Noteikumu sākumā. Jūs varat noraidīt Līguma noteikumu izmaiņas un izbeigt Līgumu, nekavējoties izbeidzot reģistrāciju Interneta veikalā (izdzēšot izveidoto kontu), kā arī pārtraucot lietot un piekļūt tai. Šajā gadījumā Jūsu piekrišana agrākajām Līguma noteikumu versijām paliek spēkā un tiks piemērota jebkuram strīdam starp Jums un mums. Turpinot piekļūt vai lietot Interneta veikalu un tā pakalpojumus, Jūs piekrītat Līguma noteikumu izmaiņām.
15.2. Ja pēc mūsu ieskatiem Līguma grozījums ir būtisks, Interneta veikals paziņo par to Lietotājiem, kam ir reģistrēts konts, 1 (vienu) kalendāro mēnesi pirms grozījumu spēkā stāšanās. Neskatoties uz iepriekšminēto noteikumu, izmaiņas šajos Noteikumos, kas (i) ir labvēlīgākas Lietotājam; (ii) ko pieprasa likums; vai (iii) saistīti ar jauna pakalpojuma pievienošanu, papildu funkcionalitāti esošajam pakalpojumam; vai (iv) nesamazina Lietotāja tiesības un nepalielina Lietotāja atbildību – stājas spēkā nekavējoties, ja tās ir norādītas paziņojumā par izmaiņām.
15.3. Interneta veikals neuzņemas nekādu risku vai atbildību, ja lietotājs un/vai Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Līguma noteikumiem.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI​

Pēdējo reizi tika atjaunots: 04.12.2020.

PickAqua interneta veikals pieder un Produkcijas tirdzniecību tajā organizē SIA ADE (40003072265), kas reģistrēta Rīgā, Lāčplēša ielā 87A, LV-1011 (“mūsu, mēs, mums”)
Šie noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) veido juridiski saistošu līgumu (“Līgums”) starp jums (“Pircējs”, “Lietotājs”, “Jūs”) un mums, kas regulē piekļuvi Interneta veikalam PickAqua (“Interneta veikals”) un tā izmantošanu, kā arī tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces tajā (“Produkcija”). Tāpēc, izmantojot Interneta veikalu, šie Noteikumi uz Jums attieksies automātiski. Pārliecinieties, ka pirms Interneta veikala lietošanas, Jūs esat rūpīgi izlasījis šos Noteikumus. Lietojot un piekļūstot jebkurai Interneta veikala lapai vai tā daļai, Jūs nepārprotami piekrītat ievērot visus šos Noteikumus, un ka tie Jums ir saistoši. Aktuāla šo Noteikumu versija ir vienmēr pieejama mūsu Interneta veikalā.
Ja Jūs nepiekrītat mūsu Noteikumiem, Jums nav atļauts piekļūt vai izmantot Interneta veikalu.
Lai šis Līgums būtu spēkā, Jums jābūt vismaz 18 gadu vecam. Reģistrējoties un veicot pirkumus Interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka Jūs esat rīcībspējīgā persona un Jums ir tiesības iepirkties Interneta veikalā.
PickAqua Interneta veikals ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kurā patērētāji iegādājas Produkciju personiskajām un mājsaimniecības vajadzībām.

1. LIETOŠANAS NOTEIKUMI
1.1. Interneta veikala lietošana un reģistrācija tajā ir bezmaksas.
1.2. Jūs varat piekļūt, izmantot Interneta veikalu un veikt pirkumus tajā bez reģistrācijas. Ja Jūs vēlaties saglabāt veikto pasūtījumu informāciju, Jūs varat piekrist saglabāt pasūtījuma piegādes informāciju vai Jums ir jāveic reģistrācijas process un jāizveido konts.
1.3. Reģistrēt kontu ir tiesīgas personas, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu.
1.4. Reģistrējoties Interneta veikalā, Jums ir pienākums sniegt precīzu, patiesu un pareizu informāciju par sevi, kā arī atjaunot to, kad tā mainās. Detalizētāka informācija par datiem, kas Jums jāsniedz, ir atrodama mūsu Privātuma politikā.
1.5. Jums ir pienākums neizpaust savus Interneta veikala kontam pieslēgšanās datus, glabāt tos un nodrošināt, ka dati būtu zināmi tikai Jums un datus lietotu tikai Jūs, neatklāt vai citādā veidā neradīt iespējas citām personām iepazīties vai izmantot šos datus. Jums nekavējoties jāpaziņo mums, ja Jums ir iemesls aizdomām, ka Jūsu piekļuves informācija ir nozaudēta, nozagta vai kā citādi izmantota vai tai var piekļūt trešās personas. Visas darbības, kuras veiktas, izmantojot Jūsu atpazīšanas kodus, tiek uzskatītas par Jūsu veiktām darbībām, un Jūs uzņematies visu atbildību par tādu darbību sekām.
1.6. Tiklīdz mums rodas aizdomas, ka ir pārkāpts kāds no Noteikumu nosacījumiem, mēs saglabājam tiesības atcelt vai apturēt Jūsu konta darbību uz izmeklēšanas laiku.
1.7. Jūs nedrīkstat nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma, trešajām personām bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Mēs varam brīvi nodot visas savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šī līguma, saistītiem uzņēmumiem vai sakarā ar visu aktīvu apvienošanu, iegādi, reorganizāciju vai pārdošanu.
1.8. Piekļuvi Interneta veikalam un tā izmantošanu, ieskaitot lapu apskatīšanu, informācijas par Produkciju lejupielādi un Produkcijas iegādi, Interneta veikala Lietotāji veic vienīgi personiskiem mērķiem, kuri nekādā gadījumā nav saistīti ar jebkādu tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.

2. PRODUKCIJAS CENA UN PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

2.1. Produkcijas cenas ir norādītas Produkcijas lapā un ietver attiecīgai Produkcijai Latvijas Republikā pirkuma izdarīšanas brīdī piemērojamos un spēkā esošos nodokļus.
2.2. Produktu pasūtījums (“Pasūtījums”) tiek uzskatīts par pilnīgi noformētu un pirkuma līgums par noslēgtu, kad Pircējs izveido produktu grozu, norāda piegādes adresi un citu informāciju, izvēlas apmaksas veidu, iepazīstas ar šiem Noteikumiem un noformē pasūtījumu.
2.3. Mēs atzvanīsim Jums uz Jūsu norādīto telefona numuru un apstiprināsim Jūsu pasūtījumu. Kā arī noteiksim laiku kādā varam to izpildīt.
2.4. Interneta veikals var mainīt Produkciju cenas jebkurā laikā.

3. NORĒĶINU VEIDI

3.1. Pircējs var izvēlēties Produktu apmaksas veidu, izvēloties tūlītēju apmaksu, izmantojot piedāvāto norēķinu sistēmu, vai apmaksājot piegādātus Produktus skaidrā naudā pie Pasūtījuma piegādes.
3.2. Izvēloties Produktu apmaksai piedāvāto norēķinu sistēmu, maksājumu apstrādei, papildus šim Līgumam, tiks piemēroti maksājumu apstrādātāja noteikumi, nosacījumi un privātuma politikas. Mēs nenesam atbildību par maksājumu apstrādātāja kļūdām vai pakalpojuma traucējumiem.

4. PRODUKCIJAS PIEGĀDE

4.1. Pārdevējs piegādā Pasūtījumus Rīgas teritorijā un ārpus tās. Produktu piegādes maksa tiek pieskaitīta Produktu cenai un ir norādīta pirkumu groza sadaļā.
4.2. Interneta veikals veic piegādi Rīgas rajonā šādās piegādes dienās: otrdiena, trešdiena, piektdiena no pl.10:00 līdz pl.16:00. Piegādes diena ir atkarīga no piegādes rajona.
4.3. Piegāžu izmaksas un dienas adresēm ārpus Rīgas teritorijas ir jāsaskaņo ar Interneta veikalu. Piegādes cena ir atkarīga no piegādes vietas un Produkcijas daudzuma. Telefons saziņai darba laikā no 9:30-16:00: +371 67288249, vai rakstiet uz: info@ade.lv.
4.4. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru Pircējs ir norādījis Pasūtījuma veikšanas brīdī.
4.5. Pircējs apņemas personīgi pieņemt Pasūtījumu pieteiktajā laikā vai, veicot pasūtījumu, norādīt personu, kura ir tiesīga to saņemt Pircēja vārdā.
4.6. Ja Pircēja norādītajā piegādes adresē Pircējs vai 4.5.punktā minētā persona nav sastopama, mums ir tiesības nodot Pasūtījumu jebkurai citai pilngadīgai personai, kas atrodas norādītajā piegādes adresē un Pircējam nav tiesību izteikt Interneta veikalam jebkādas pretenzijas sakarā ar to.
4.7. Gadījumos, kad Pircēja norādītajā adresē un laikā nebūs neviena, kas var saņemt Pasūtījumu, piegāde notiek saskaņā ar bezkontakta piegādes noteikumiem (5.punkts).
4.8. Ja Produkcijas piegāde tiek kavēta no Interneta veikala neatkarīgo iemeslu dēļ, mēs brīdināsim Pircēju, kā arī nepieciešamības gadījumā saskaņosim citu Produkcijas piegādes laiku.
4.9. Produkcijas piegādes brīdī Pircējam vai citai personai, kas pieņem Produkciju Pircēja vārdā, ir pienākums pārbaudīt piegādātās Produkcijas atbilstību Pasūtījumam. Pieņemot Produkciju bez iebildumiem, Produkcija ir uzskatāma par piegādātu atbilstoši veiktajam Pasūtījumam un pienācīgā kvalitātē.
4.10. Ja piegādes brīdī Pircējs konstatē, ka Pasūtījums nav piegādāts nepieciešamajā daudzumā; vai Produkcija neatbilst Interneta veikalā izvietotajai informācijai par konkrētu Produkciju; vai Produkcija ir neatbilstošas kvalitātes, Pircējam ir jāinformē par to Interneta veikala kurjeru un Pircējam ir tiesības šādu Produkciju nepieņemt.
4.11. Produkta zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs vai viņa pārstāvis ir saņēmis Produktu savā valdījumā.

5. PASŪTĪJUMA BEZKONTAKTA PIEGĀDE
5.1. Pircējs var pieteikties un Interneta veikals nodrošina Pasūtījuma bezkontakta piegādi.
5.2. Bezkontakta piegāde ir iespējama Pasūtījumiem, kuru Pircējs apmaksā tiešsaistē, izmantojot Interneta veikala piedāvāto norēķinu sistēmu.
5.3. Bezkontakta piegāde tiek veikta līdz Pircēja mājas vai dzīvokļa ārdurvīm.
5.4. Uzreiz pēc piegādes Pircējs tiek informēts par izpildīto Pasūtījumu un Pircējs apņemas nekavējoties pēc informācijas saņemšanas pārbaudīt Pasūtījuma atbilstību.
5.5. Apliecinājumu par Pasūtījuma piegādi apstiprina Interneta veikala kurjers, nofotografējot Pasūtījuma piegādes brīdi. Pircēja pretenziju par Pasūtījuma atbilstību gadījumā, Pircējs sazinās ar Interneta veikalu piegādes pierādījuma saņemšanai.
5.6. Lai Pasūtījums tiktu uzskatīts par piegādātu bezkontakta piegādes gadījumā, Pasūtījuma saņemšanu nav jāapliecina ar parakstu. Pēc Pircēja pieprasījuma 24 stundu laikā no Pasūtījumu piegādes, Interneta veikals nosūta rēķinu/atskaiti par piegādāto Pasūtījumu uz Pircēja norādīto e-pastu ne vēlāk kā 24 stundu laikā.

6. PRODUKCIJAS KVALITĀTES GARANTIJA

6.1. Interneta veikals neatbild par informāciju, kas norādīta Produkcijas aprakstā. Par Produkcijas īpašībām un apraksta atbilstību normatīvo aktu prasībām atbild Produkcijas ražotājs un Interneta veikals atbild tikai par šīs informācijas ievietošanu Interneta veikalā. Tāpēc, pretenziju gadījumā Pircējam ir tiesības vērsties ar sūdzību vai kompensācijas pieprasījumu pie Produkcijas ražotāja.

7. ATTEIKUMA TIESĪBAS, PRODUKCIJAS ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

7.1. Gadījumā, ja Pircējam tiek piegādāta Produkcija, kas pilnībā neatbilst Pasūtījumam, vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Interneta veikals bez atlīdzības piegādā Produkciju, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Pasūtījumam, kā arī atgriež Produkciju, kas neatbilst Pasūtījumam, Interneta veikala kurjeram, kas veic piegādi.
7.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas saskaņā ar normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteikto. Pircējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Pasūtījuma atgriešanu, pirms tam vienojoties ar Interneta veikalu par Produkcijas atgriešanas datumu un laiku.
7.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs nosūta informāciju uz Interneta veikala e-pastu: info@ade.lvvai sazinās elektroniski, sūtot e-pastu uz: 67288249
7.4. Atteikuma tiesības nevar tikt izmantotas, ja Pircējs ir atvēris Preces iepakojumu pilnībā vai daļēji, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
7.5. Ja Pircējs nevar nodrošināt 6.2., 6.3. un 6.4.punkta prasības, Interneta veikals patur tiesības Pircējam neizmaksāt naudu par atgriezto Produkciju.
7.6. Ja Pircējs pēc Pasūtījuma iepakojuma atvēršanas ir konstatējis, ka Produkcija ir bojāta un/vai sliktas kvalitātes, Pircējam ir jāvēršas Interneta veikala pircēju atbalsta servisā ar pieteikumu, kuram pievieno neatbilstošās kvalitātes Produkcijas fotogrāfiju un aprakstu.
7.7. Atgriežot vai mainot Produkciju, Interneta veikalam ir tiesības pieprasīt aizpildīt Produkcijas atgriešanas vai maiņas veidlapu.
7.8. Atgriežot vai mainot Pircēja Pasūtījumam neatbilstošu Produkciju, kā arī atbilstošo Produkciju, attiecībā uz kuru Pircējs izmantoja atteikuma tiesības, par Produkciju samaksātā naudas summa tiks atmaksāta uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Produkcijas atgriešanas dienas. Pircējam tiks atgriezta tā samaksātā Produkcijas piegādes maksa tikai tādā gadījumā, ja tiek atgrieztas visa vienā Pasūtījumā piegādātā Produkcija. Naudas summa par atgriezto Preci, kuru Pircējs samaksāja skaidrajā naudā tiek atgriezta uz Pircēja norādīto bankas kontu.

8. STRĪDI STARP PIRCĒJU UN PĀRDEVĒJU

8.1. Gadījumos, kad Produkcija nodara kaitējumu Pircēja veselībai, Pircējs var sūtīt savas pretenzijas ar kaitējuma aprakstu un to apliecinošiem dokumentiem Interneta veikala pircēju atbalsta servisam. Interneta veikala pircēju atbalsta serviss uzņemas nodot Pircēju pretenziju Produkcijas ražotājam un palīdzēt pusēm panākt vienošanās.
8.2. Ja Pircējs un Produkcijas ražotājs nepanāk vienošanās par strīdīgu jautājumu, strīda atrisināšanai, Pircējam ir tiesības vērsties Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
8.3. Ja Pircējs vai Produkcijas ražotājs nepiekrīt Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumam, pusēm ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā, kur strīds tiek izskatīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.4. Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Komisija nodrošina platformu alternatīvai strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, kas pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/odr.

9. INTERNETA VEIKALA ATBILDĪBA UN ATBILDĪBAS ATRUNA
9.1. Katrs šī Līguma noteikums, kas paredz atbildības ierobežošanu vai zaudējumu atlīdzināšanas izslēgšanu, ir uzskatāms par saskaņotu risku sadalījumu starp Interneta veikalu un Pircēju.
9.2. Interneta veikals ir atbildīgs (un šāda atbildība ir ierobežota ar faktiskajiem zaudējumiem) par:
• Interneta veikala un tā likumīgo pārstāvju rupjo nolaidību;
• Interneta veikala un tā likumīgo pārstāvju būtisku līgumsaistību pārkāpumu.
9.3. Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Interneta veikals vai mūsu partneri, kas sniedz mums nepieciešamus pakalpojumus, nekādā gadījumā nav atbildīgi par vienkāršu nolaidību, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, peļņas atrāvumu un citiem netiešiem zaudējumiem, kas rodas vai ir saistīti ar Interneta veikalu, tā pakalpojumiem vai šiem Līguma noteikumiem.
9.4. Interneta veikals neatbild par pienākumu neizpildi vai novēlotu izpildi uguns, plūdu, kara, nemieru, streiku, lokauta, dabas katastrofu, strāvas padeves pārtraukumu, datorvīrusu vai jebkura cita notikuma dēļ, kuru Interneta veikals nevar kontrolēt.
9.5. Interneta veikals nekontrolē un negarantē neviena Pārdevēja Produkcijas kvalitāti, Produkcijas apraksta precizitāti vai citas saistītas informācijas patiesumu. Interneta veikala līgumiskais pienākums ir nodrošināt iespēju pasūtīt Produkciju Interneta veikalā. Ar visām sūdzībām par Produkcijas ražotāja ražoto Produkciju, Pircējam ir pienākums vērsties pie paša Produkcijas ražotāja.
9.6. Ciktāl tas atļauts likumā, Jūs aizstāvēsiet, atlīdzināsiet un sargāsiet Interneta veikalu, tās darbiniekus un saistītos uzņēmumus, no un pret visām trešo personu prasībām, saistībām, zaudējumiem un izdevumiem, ieskaitot juridiskos izdevumus, kas rodas vai kas jebkādā veidā ir saistīti ar Pircēju piekļuvi Interneta veikalam vai tās izmantošanu un Produkcijas lietošanu.
9.7. Interneta veikals dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Pasūtījums tiek piegādāts Pircējam pieteiktajā laikā, taču mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šī laika neievērošanu, ja šī neievērošana notikusi Pircēja vai citu nenovēršamo vai neparedzamo apstākļu dēļ.

10. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

10.1. Neskarot obligāto patērētāju aizsardzības noteikumu piemērošanu, šos Noteikumus regulē Latvijas likumi.
10.2. Gadījumā ja starp Pircēju un Interneta veikalu izceļas strīds, kas izriet no Līguma noteikumiem, Pircējam ir tiesības vērsties pie mums ar sūdzību, rakstiskā vai elektroniskajā formā, sūdzībā norādot savu vārdu un kontaktinformāciju, sūdzības iesniegšanas datumu un sūdzības pamatojumu. Mēs atbildēsim uz Jūsu sūdzību 15 darba dienu laikā.
10.3. Ja strīdu nevar atrisināt pārrunu ceļā, katra puse var nodot minēto strīdu izlemšanai Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

11. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

11.1. Interneta veikala saturu, ieskaitot, bet ne tikai, attēlus, video, logotipus, izvēlnes, web lapas, grafikas, krāsas, rīkus, dizainu, metodes, funkcijas un jebkuru programmatūru, kas Interneta veikalam palīdz veikt savu darbību, aizsargā autortiesības un visas pārējās mūsu un attiecīgo tiesību īpašnieku intelektuālā īpašuma tiesības. Satura pilnīga vai daļēja, kā arī tā jebkāda veida pavairošana ir aizliegta.
11.2. Interneta veikala lietotājiem ir tikai atļauts apskatīt Interneta veikalu un tā saturu. Lietotājiem ir atļauts veikt pagaidu reproducēšanas darbības tikai personiskai lietošanai, kam ir pagaidu raksturs un kas ir būtiska Interneta veikala un tā satura apskates sastāvdaļa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ikviens Interneta veikalā publicētu darbu autors ir tiesīgs pieprasīt sava darba autorību un iebilst pret jebkādu darbu sagrozīšanu vai jebkādām citām modifikācijām, ieskaitot darbus, kas var kaitēt viņu godam vai reputācijai.
11.3. Visas preču zīmes, kas atšķir Interneta veikalā nopērkamo Produkciju, ir attiecīgo tā īpašnieku reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas Interneta veikalā Produkcijas aprakstīšanai un reklamēšanai. Mums un visiem citiem reģistrētiem preču zīmju īpašniekiem ir tiesības uz ekskluzīvu preču zīmju izmantošanu, kas pieder mums. Jebkāda šādu preču zīmju nelikumīga vai neatļauta izmantošana ir aizliegta un rada nopietnas juridiskas sekas.
11.4. Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi, ja Jūs interesē saišu uz Interneta veikala saturu izmantošana publiski pieejamām tīmekļa lapā info@pickaqua.com

12. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN TĀ IZBEIGŠANA
12.1. Šis Līgums ir spēkā līdz tā izbeigšanai.
12.2. Jūs varat pārtraukt Līgumu jebkurā laikā, izbeidzot reģistrāciju Interneta veikalā (izdzēšot izveidoto kontu).
12.3. Ja Pircējs pārtrauc Līgumu, visi aktuālie Produkcijas Pasūtījumi tiks automātiski atcelti un atmaksa tiks veikta saskaņā ar atteikuma tiesību piemērošanas noteikumiem (skatīt ATTEIKUMA TIESĪBAS, PRODUKCIJAS ATGRIEŠANA UN APMAIŅA sadaļu). Lai saņemtu atmaksu, Pircējam ir jāziņo Interneta veikalam par līguma izbeigšanu.
12.4. Sekojošie apstākļi un priekšnoteikumi ir pietiekami, lai Interneta veikals varētu ierobežot, apturēt vai atcelt lietotāja un/vai Pircēja piekļuvi Interneta veikalam, uz laiku vai neatgriezeniski (nopietnu vai atkārtotu aizliegtu darbību gadījumā):
12.4.1. likuma prasības;
12.4.2. iemesls uzskatīt, ka lietotājs un/vai Pircējs pārkāpj piemērojamos likumus;
12.4.3. jebkādu Līguma prasību pārkāpšana;
12.4.4. sūdzības par lietotāju/Pircēju,
12.4.5. vairāk kā 3 reizes pēc kārtas izmantotas atteikuma tiesības;
12.4.6. nepieciešamība aizsargāt personu sociālās vērtības un subjektīvas tiesības;
12.4.7. iemesls uzskatīt, ka lietotāja un/vai Pircēja Interneta veikala pastāvīga lietošana rada draudus Interneta veikalam vai trešo personu drošībai;
12.4.8. Interneta veikalam rodas domstarpības par Pircēja konta likumīgajām īpašumtiesībām un, rīkojoties saprātīgi, mēs nespējam noteikt likumīgo Interneta veikala konta īpašnieku;
12.4.9. lietotājs/Pircējs rupji un/vai necienīgi izturas, sarunājas vai nepieklājīgajā valodā rakstiski komunicē ar Interneta veikala pārstāvi;
12.4.10. krāpšanas vai citas nelikumīgas darbības novēršana.
12.5. Šī Līguma noteikumi tiek piemēroti maksimāli pieļaujamā apjomā, ko atļauj piemērojamie tiesību akti. Ja kāda šī Līguma daļa kļūst nelikumīga, neizpildāma vai zaudē spēku, pārējie noteikumi netiek ietekmēti un paliek spēkā.

13. PIRCĒJU ATBALSTA SERVISS UN KONTAKTI

13.1. Savus jautājumus Pircējs var sūtīt uz Interneta veikala elektronisko pastu: info@ade.lv
13.2. Saziņa ar Pircēju notiek, izmantojot norādīto elektronisko pasta adresi vai telefonu: +371 67288249.

14. DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA

14.1. Pircēju personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un saņemtu Pasūtījumu, veiktu piegādi, uzturētu grāmatvedības uzskaiti, tai skaitā atmaksāt pārmaksāto summu vai atgriezt naudas summu par atgriezto Produkciju, kā arī pildīt citus pienākumus, kuri izriet no likumiem un Līguma. Detalizēta informācija par personas datu apstrādi atrodas šeit.

15. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
15.1. Interneta veikals patur tiesības mainīt Līguma noteikumus jebkurā laikā, jo īpaši sakarā ar izmaiņām piemērojamajos normatīvajos aktos. Pēdējais datums, kurā Līguma noteikumi tika izmainīti, ir norādīts šo Noteikumu sākumā. Jūs varat noraidīt Līguma noteikumu izmaiņas un izbeigt Līgumu, nekavējoties izbeidzot reģistrāciju Interneta veikalā (izdzēšot izveidoto kontu), kā arī pārtraucot lietot un piekļūt tai. Šajā gadījumā Jūsu piekrišana agrākajām Līguma noteikumu versijām paliek spēkā un tiks piemērota jebkuram strīdam starp Jums un mums. Turpinot piekļūt vai lietot Interneta veikalu un tā pakalpojumus, Jūs piekrītat Līguma noteikumu izmaiņām.
15.2. Ja pēc mūsu ieskatiem Līguma grozījums ir būtisks, Interneta veikals paziņo par to Lietotājiem, kam ir reģistrēts konts, 1 (vienu) kalendāro mēnesi pirms grozījumu spēkā stāšanās. Neskatoties uz iepriekšminēto noteikumu, izmaiņas šajos Noteikumos, kas (i) ir labvēlīgākas Lietotājam; (ii) ko pieprasa likums; vai (iii) saistīti ar jauna pakalpojuma pievienošanu, papildu funkcionalitāti esošajam pakalpojumam; vai (iv) nesamazina Lietotāja tiesības un nepalielina Lietotāja atbildību – stājas spēkā nekavējoties, ja tās ir norādītas paziņojumā par izmaiņām.
15.3. Interneta veikals neuzņemas nekādu risku vai atbildību, ja lietotājs un/vai Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Līguma noteikumiem.