LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI​

Pēdējo reizi tika atjaunots: 04.12.2020.

PickAqua interneta veikals pieder un Produkcijas tirdzniecību tajā organizē SIA ADE (40003072265), kas reģistrēta Rīgā, Lāčplēša ielā 87A, LV-1011 (“mūsu, mēs, mums”)
Šie noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) veido juridiski saistošu līgumu (“Līgums”) starp jums (“Pircējs”, “Lietotājs”, “Jūs”) un mums, kas regulē piekļuvi Interneta veikalam PickAqua (“Interneta veikals”) un tā izmantošanu, kā arī tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces tajā (“Produkcija”). Tāpēc, izmantojot Interneta veikalu, šie Noteikumi uz Jums attieksies automātiski. Pārliecinieties, ka pirms Interneta veikala lietošanas, Jūs esat rūpīgi izlasījis šos Noteikumus. Lietojot un piekļūstot jebkurai Interneta veikala lapai vai tā daļai, Jūs nepārprotami piekrītat ievērot visus šos Noteikumus, un ka tie Jums ir saistoši. Aktuāla šo Noteikumu versija ir vienmēr pieejama mūsu Interneta veikalā.
Ja Jūs nepiekrītat mūsu Noteikumiem, Jums nav atļauts piekļūt vai izmantot Interneta veikalu.
Lai šis Līgums būtu spēkā, Jums jābūt vismaz 18 gadu vecam. Reģistrējoties un veicot pirkumus Interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka Jūs esat rīcībspējīgā persona un Jums ir tiesības iepirkties Interneta veikalā.
PickAqua Interneta veikals ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kurā patērētāji iegādājas Produkciju personiskajām un mājsaimniecības vajadzībām.

1. LIETOŠANAS NOTEIKUMI
1.1. Interneta veikala lietošana un reģistrācija tajā ir bezmaksas.
1.2. Jūs varat piekļūt, izmantot Interneta veikalu un veikt pirkumus tajā bez reģistrācijas. Ja Jūs vēlaties saglabāt veikto pasūtījumu informāciju, Jūs varat piekrist saglabāt pasūtījuma piegādes informāciju vai Jums ir jāveic reģistrācijas process un jāizveido konts.
1.3. Reģistrēt kontu ir tiesīgas personas, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu.
1.4. Reģistrējoties Interneta veikalā, Jums ir pienākums sniegt precīzu, patiesu un pareizu informāciju par sevi, kā arī atjaunot to, kad tā mainās. Detalizētāka informācija par datiem, kas Jums jāsniedz, ir atrodama mūsu Privātuma politikā.
1.5. Jums ir pienākums neizpaust savus Interneta veikala kontam pieslēgšanās datus, glabāt tos un nodrošināt, ka dati būtu zināmi tikai Jums un datus lietotu tikai Jūs, neatklāt vai citādā veidā neradīt iespējas citām personām iepazīties vai izmantot šos datus. Jums nekavējoties jāpaziņo mums, ja Jums ir iemesls aizdomām, ka Jūsu piekļuves informācija ir nozaudēta, nozagta vai kā citādi izmantota vai tai var piekļūt trešās personas. Visas darbības, kuras veiktas, izmantojot Jūsu atpazīšanas kodus, tiek uzskatītas par Jūsu veiktām darbībām, un Jūs uzņematies visu atbildību par tādu darbību sekām.
1.6. Tiklīdz mums rodas aizdomas, ka ir pārkāpts kāds no Noteikumu nosacījumiem, mēs saglabājam tiesības atcelt vai apturēt Jūsu konta darbību uz izmeklēšanas laiku.
1.7. Jūs nedrīkstat nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma, trešajām personām bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Mēs varam brīvi nodot visas savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šī līguma, saistītiem uzņēmumiem vai sakarā ar visu aktīvu apvienošanu, iegādi, reorganizāciju vai pārdošanu.
1.8. Piekļuvi Interneta veikalam un tā izmantošanu, ieskaitot lapu apskatīšanu, informācijas par Produkciju lejupielādi un Produkcijas iegādi, Interneta veikala Lietotāji veic vienīgi personiskiem mērķiem, kuri nekādā gadījumā nav saistīti ar jebkādu tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.

2. PRODUKCIJAS CENA UN PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

2.1. Produkcijas cenas ir norādītas Produkcijas lapā un ietver attiecīgai Produkcijai Latvijas Republikā pirkuma izdarīšanas brīdī piemērojamos un spēkā esošos nodokļus.
2.2. Produktu pasūtījums (“Pasūtījums”) tiek uzskatīts par pilnīgi noformētu un pirkuma līgums par noslēgtu, kad Pircējs izveido produktu grozu, norāda piegādes adresi un citu informāciju, izvēlas apmaksas veidu, iepazīstas ar šiem Noteikumiem un noformē pasūtījumu.
2.3. Mēs atzvanīsim Jums uz Jūsu norādīto telefona numuru un apstiprināsim Jūsu pasūtījumu. Kā arī noteiksim laiku kādā varam to izpildīt.
2.4. Interneta veikals var mainīt Produkciju cenas jebkurā laikā.

3. NORĒĶINU VEIDI

3.1. Pircējs var izvēlēties Produktu apmaksas veidu, izvēloties tūlītēju apmaksu, izmantojot piedāvāto norēķinu sistēmu, vai apmaksājot piegādātus Produktus skaidrā naudā pie Pasūtījuma piegādes.
3.2. Izvēloties Produktu apmaksai piedāvāto norēķinu sistēmu, maksājumu apstrādei, papildus šim Līgumam, tiks piemēroti maksājumu apstrādātāja noteikumi, nosacījumi un privātuma politikas. Mēs nenesam atbildību par maksājumu apstrādātāja kļūdām vai pakalpojuma traucējumiem.

4. PRODUKCIJAS PIEGĀDE

4.1. Pārdevējs piegādā Pasūtījumus Rīgas teritorijā un ārpus tās. Produktu piegādes maksa tiek pieskaitīta Produktu cenai un ir norādīta pirkumu groza sadaļā.
4.2. Interneta veikals veic piegādi Rīgas rajonā šādās piegādes dienās: otrdiena, trešdiena, piektdiena no pl.10:00 līdz pl.16:00. Piegādes diena ir atkarīga no piegādes rajona.
4.3. Piegāžu izmaksas un dienas adresēm ārpus Rīgas teritorijas ir jāsaskaņo ar Interneta veikalu. Piegādes cena ir atkarīga no piegādes vietas un Produkcijas daudzuma. Telefons saziņai darba laikā no 9:30-16:00: +371 67288249, vai rakstiet uz: info@ade.lv.
4.4. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru Pircējs ir norādījis Pasūtījuma veikšanas brīdī.
4.5. Pircējs apņemas personīgi pieņemt Pasūtījumu pieteiktajā laikā vai, veicot pasūtījumu, norādīt personu, kura ir tiesīga to saņemt Pircēja vārdā.
4.6. Ja Pircēja norādītajā piegādes adresē Pircējs vai 4.5.punktā minētā persona nav sastopama, mums ir tiesības nodot Pasūtījumu jebkurai citai pilngadīgai personai, kas atrodas norādītajā piegādes adresē un Pircējam nav tiesību izteikt Interneta veikalam jebkādas pretenzijas sakarā ar to.
4.7. Gadījumos, kad Pircēja norādītajā adresē un laikā nebūs neviena, kas var saņemt Pasūtījumu, piegāde notiek saskaņā ar bezkontakta piegādes noteikumiem (5.punkts).
4.8. Ja Produkcijas piegāde tiek kavēta no Interneta veikala neatkarīgo iemeslu dēļ, mēs brīdināsim Pircēju, kā arī nepieciešamības gadījumā saskaņosim citu Produkcijas piegādes laiku.
4.9. Produkcijas piegādes brīdī Pircējam vai citai personai, kas pieņem Produkciju Pircēja vārdā, ir pienākums pārbaudīt piegādātās Produkcijas atbilstību Pasūtījumam. Pieņemot Produkciju bez iebildumiem, Produkcija ir uzskatāma par piegādātu atbilstoši veiktajam Pasūtījumam un pienācīgā kvalitātē.
4.10. Ja piegādes brīdī Pircējs konstatē, ka Pasūtījums nav piegādāts nepieciešamajā daudzumā; vai Produkcija neatbilst Interneta veikalā izvietotajai informācijai par konkrētu Produkciju; vai Produkcija ir neatbilstošas kvalitātes, Pircējam ir jāinformē par to Interneta veikala kurjeru un Pircējam ir tiesības šādu Produkciju nepieņemt.
4.11. Produkta zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs vai viņa pārstāvis ir saņēmis Produktu savā valdījumā.

5. PASŪTĪJUMA BEZKONTAKTA PIEGĀDE
5.1. Pircējs var pieteikties un Interneta veikals nodrošina Pasūtījuma bezkontakta piegādi.
5.2. Bezkontakta piegāde ir iespējama Pasūtījumiem, kuru Pircējs apmaksā tiešsaistē, izmantojot Interneta veikala piedāvāto norēķinu sistēmu.
5.3. Bezkontakta piegāde tiek veikta līdz Pircēja mājas vai dzīvokļa ārdurvīm.
5.4. Uzreiz pēc piegādes Pircējs tiek informēts par izpildīto Pasūtījumu un Pircējs apņemas nekavējoties pēc informācijas saņemšanas pārbaudīt Pasūtījuma atbilstību.
5.5. Apliecinājumu par Pasūtījuma piegādi apstiprina Interneta veikala kurjers, nofotografējot Pasūtījuma piegādes brīdi. Pircēja pretenziju par Pasūtījuma atbilstību gadījumā, Pircējs sazinās ar Interneta veikalu piegādes pierādījuma saņemšanai.
5.6. Lai Pasūtījums tiktu uzskatīts par piegādātu bezkontakta piegādes gadījumā, Pasūtījuma saņemšanu nav jāapliecina ar parakstu. Pēc Pircēja pieprasījuma 24 stundu laikā no Pasūtījumu piegādes, Interneta veikals nosūta rēķinu/atskaiti par piegādāto Pasūtījumu uz Pircēja norādīto e-pastu ne vēlāk kā 24 stundu laikā.

6. PRODUKCIJAS KVALITĀTES GARANTIJA

6.1. Interneta veikals neatbild par informāciju, kas norādīta Produkcijas aprakstā. Par Produkcijas īpašībām un apraksta atbilstību normatīvo aktu prasībām atbild Produkcijas ražotājs un Interneta veikals atbild tikai par šīs informācijas ievietošanu Interneta veikalā. Tāpēc, pretenziju gadījumā Pircējam ir tiesības vērsties ar sūdzību vai kompensācijas pieprasījumu pie Produkcijas ražotāja.

7. ATTEIKUMA TIESĪBAS, PRODUKCIJAS ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

7.1. Gadījumā, ja Pircējam tiek piegādāta Produkcija, kas pilnībā neatbilst Pasūtījumam, vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Interneta veikals bez atlīdzības piegādā Produkciju, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Pasūtījumam, kā arī atgriež Produkciju, kas neatbilst Pasūtījumam, Interneta veikala kurjeram, kas veic piegādi.
7.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas saskaņā ar normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteikto. Pircējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Pasūtījuma atgriešanu, pirms tam vienojoties ar Interneta veikalu par Produkcijas atgriešanas datumu un laiku.
7.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs nosūta informāciju uz Interneta veikala e-pastu: info@ade.lvvai sazinās elektroniski, sūtot e-pastu uz: 67288249
7.4. Atteikuma tiesības nevar tikt izmantotas, ja Pircējs ir atvēris Preces iepakojumu pilnībā vai daļēji, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
7.5. Ja Pircējs nevar nodrošināt 6.2., 6.3. un 6.4.punkta prasības, Interneta veikals patur tiesības Pircējam neizmaksāt naudu par atgriezto Produkciju.
7.6. Ja Pircējs pēc Pasūtījuma iepakojuma atvēršanas ir konstatējis, ka Produkcija ir bojāta un/vai sliktas kvalitātes, Pircējam ir jāvēršas Interneta veikala pircēju atbalsta servisā ar pieteikumu, kuram pievieno neatbilstošās kvalitātes Produkcijas fotogrāfiju un aprakstu.
7.7. Atgriežot vai mainot Produkciju, Interneta veikalam ir tiesības pieprasīt aizpildīt Produkcijas atgriešanas vai maiņas veidlapu.
7.8. Atgriežot vai mainot Pircēja Pasūtījumam neatbilstošu Produkciju, kā arī atbilstošo Produkciju, attiecībā uz kuru Pircējs izmantoja atteikuma tiesības, par Produkciju samaksātā naudas summa tiks atmaksāta uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Produkcijas atgriešanas dienas. Pircējam tiks atgriezta tā samaksātā Produkcijas piegādes maksa tikai tādā gadījumā, ja tiek atgrieztas visa vienā Pasūtījumā piegādātā Produkcija. Naudas summa par atgriezto Preci, kuru Pircējs samaksāja skaidrajā naudā tiek atgriezta uz Pircēja norādīto bankas kontu.

8. STRĪDI STARP PIRCĒJU UN PĀRDEVĒJU

8.1. Gadījumos, kad Produkcija nodara kaitējumu Pircēja veselībai, Pircējs var sūtīt savas pretenzijas ar kaitējuma aprakstu un to apliecinošiem dokumentiem Interneta veikala pircēju atbalsta servisam. Interneta veikala pircēju atbalsta serviss uzņemas nodot Pircēju pretenziju Produkcijas ražotājam un palīdzēt pusēm panākt vienošanās.
8.2. Ja Pircējs un Produkcijas ražotājs nepanāk vienošanās par strīdīgu jautājumu, strīda atrisināšanai, Pircējam ir tiesības vērsties Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
8.3. Ja Pircējs vai Produkcijas ražotājs nepiekrīt Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumam, pusēm ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā, kur strīds tiek izskatīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.4. Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Komisija nodrošina platformu alternatīvai strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, kas pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/odr.

9. INTERNETA VEIKALA ATBILDĪBA UN ATBILDĪBAS ATRUNA
9.1. Katrs šī Līguma noteikums, kas paredz atbildības ierobežošanu vai zaudējumu atlīdzināšanas izslēgšanu, ir uzskatāms par saskaņotu risku sadalījumu starp Interneta veikalu un Pircēju.
9.2. Interneta veikals ir atbildīgs (un šāda atbildība ir ierobežota ar faktiskajiem zaudējumiem) par:
• Interneta veikala un tā likumīgo pārstāvju rupjo nolaidību;
• Interneta veikala un tā likumīgo pārstāvju būtisku līgumsaistību pārkāpumu.
9.3. Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Interneta veikals vai mūsu partneri, kas sniedz mums nepieciešamus pakalpojumus, nekādā gadījumā nav atbildīgi par vienkāršu nolaidību, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, peļņas atrāvumu un citiem netiešiem zaudējumiem, kas rodas vai ir saistīti ar Interneta veikalu, tā pakalpojumiem vai šiem Līguma noteikumiem.
9.4. Interneta veikals neatbild par pienākumu neizpildi vai novēlotu izpildi uguns, plūdu, kara, nemieru, streiku, lokauta, dabas katastrofu, strāvas padeves pārtraukumu, datorvīrusu vai jebkura cita notikuma dēļ, kuru Interneta veikals nevar kontrolēt.
9.5. Interneta veikals nekontrolē un negarantē neviena Pārdevēja Produkcijas kvalitāti, Produkcijas apraksta precizitāti vai citas saistītas informācijas patiesumu. Interneta veikala līgumiskais pienākums ir nodrošināt iespēju pasūtīt Produkciju Interneta veikalā. Ar visām sūdzībām par Produkcijas ražotāja ražoto Produkciju, Pircējam ir pienākums vērsties pie paša Produkcijas ražotāja.
9.6. Ciktāl tas atļauts likumā, Jūs aizstāvēsiet, atlīdzināsiet un sargāsiet Interneta veikalu, tās darbiniekus un saistītos uzņēmumus, no un pret visām trešo personu prasībām, saistībām, zaudējumiem un izdevumiem, ieskaitot juridiskos izdevumus, kas rodas vai kas jebkādā veidā ir saistīti ar Pircēju piekļuvi Interneta veikalam vai tās izmantošanu un Produkcijas lietošanu.
9.7. Interneta veikals dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Pasūtījums tiek piegādāts Pircējam pieteiktajā laikā, taču mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šī laika neievērošanu, ja šī neievērošana notikusi Pircēja vai citu nenovēršamo vai neparedzamo apstākļu dēļ.

10. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

10.1. Neskarot obligāto patērētāju aizsardzības noteikumu piemērošanu, šos Noteikumus regulē Latvijas likumi.
10.2. Gadījumā ja starp Pircēju un Interneta veikalu izceļas strīds, kas izriet no Līguma noteikumiem, Pircējam ir tiesības vērsties pie mums ar sūdzību, rakstiskā vai elektroniskajā formā, sūdzībā norādot savu vārdu un kontaktinformāciju, sūdzības iesniegšanas datumu un sūdzības pamatojumu. Mēs atbildēsim uz Jūsu sūdzību 15 darba dienu laikā.
10.3. Ja strīdu nevar atrisināt pārrunu ceļā, katra puse var nodot minēto strīdu izlemšanai Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

11. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

11.1. Interneta veikala saturu, ieskaitot, bet ne tikai, attēlus, video, logotipus, izvēlnes, web lapas, grafikas, krāsas, rīkus, dizainu, metodes, funkcijas un jebkuru programmatūru, kas Interneta veikalam palīdz veikt savu darbību, aizsargā autortiesības un visas pārējās mūsu un attiecīgo tiesību īpašnieku intelektuālā īpašuma tiesības. Satura pilnīga vai daļēja, kā arī tā jebkāda veida pavairošana ir aizliegta.
11.2. Interneta veikala lietotājiem ir tikai atļauts apskatīt Interneta veikalu un tā saturu. Lietotājiem ir atļauts veikt pagaidu reproducēšanas darbības tikai personiskai lietošanai, kam ir pagaidu raksturs un kas ir būtiska Interneta veikala un tā satura apskates sastāvdaļa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ikviens Interneta veikalā publicētu darbu autors ir tiesīgs pieprasīt sava darba autorību un iebilst pret jebkādu darbu sagrozīšanu vai jebkādām citām modifikācijām, ieskaitot darbus, kas var kaitēt viņu godam vai reputācijai.
11.3. Visas preču zīmes, kas atšķir Interneta veikalā nopērkamo Produkciju, ir attiecīgo tā īpašnieku reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas Interneta veikalā Produkcijas aprakstīšanai un reklamēšanai. Mums un visiem citiem reģistrētiem preču zīmju īpašniekiem ir tiesības uz ekskluzīvu preču zīmju izmantošanu, kas pieder mums. Jebkāda šādu preču zīmju nelikumīga vai neatļauta izmantošana ir aizliegta un rada nopietnas juridiskas sekas.
11.4. Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi, ja Jūs interesē saišu uz Interneta veikala saturu izmantošana publiski pieejamām tīmekļa lapā info@pickaqua.com

12. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN TĀ IZBEIGŠANA
12.1. Šis Līgums ir spēkā līdz tā izbeigšanai.
12.2. Jūs varat pārtraukt Līgumu jebkurā laikā, izbeidzot reģistrāciju Interneta veikalā (izdzēšot izveidoto kontu).
12.3. Ja Pircējs pārtrauc Līgumu, visi aktuālie Produkcijas Pasūtījumi tiks automātiski atcelti un atmaksa tiks veikta saskaņā ar atteikuma tiesību piemērošanas noteikumiem (skatīt ATTEIKUMA TIESĪBAS, PRODUKCIJAS ATGRIEŠANA UN APMAIŅA sadaļu). Lai saņemtu atmaksu, Pircējam ir jāziņo Interneta veikalam par līguma izbeigšanu.
12.4. Sekojošie apstākļi un priekšnoteikumi ir pietiekami, lai Interneta veikals varētu ierobežot, apturēt vai atcelt lietotāja un/vai Pircēja piekļuvi Interneta veikalam, uz laiku vai neatgriezeniski (nopietnu vai atkārtotu aizliegtu darbību gadījumā):
12.4.1. likuma prasības;
12.4.2. iemesls uzskatīt, ka lietotājs un/vai Pircējs pārkāpj piemērojamos likumus;
12.4.3. jebkādu Līguma prasību pārkāpšana;
12.4.4. sūdzības par lietotāju/Pircēju,
12.4.5. vairāk kā 3 reizes pēc kārtas izmantotas atteikuma tiesības;
12.4.6. nepieciešamība aizsargāt personu sociālās vērtības un subjektīvas tiesības;
12.4.7. iemesls uzskatīt, ka lietotāja un/vai Pircēja Interneta veikala pastāvīga lietošana rada draudus Interneta veikalam vai trešo personu drošībai;
12.4.8. Interneta veikalam rodas domstarpības par Pircēja konta likumīgajām īpašumtiesībām un, rīkojoties saprātīgi, mēs nespējam noteikt likumīgo Interneta veikala konta īpašnieku;
12.4.9. lietotājs/Pircējs rupji un/vai necienīgi izturas, sarunājas vai nepieklājīgajā valodā rakstiski komunicē ar Interneta veikala pārstāvi;
12.4.10. krāpšanas vai citas nelikumīgas darbības novēršana.
12.5. Šī Līguma noteikumi tiek piemēroti maksimāli pieļaujamā apjomā, ko atļauj piemērojamie tiesību akti. Ja kāda šī Līguma daļa kļūst nelikumīga, neizpildāma vai zaudē spēku, pārējie noteikumi netiek ietekmēti un paliek spēkā.

13. PIRCĒJU ATBALSTA SERVISS UN KONTAKTI

13.1. Savus jautājumus Pircējs var sūtīt uz Interneta veikala elektronisko pastu: info@ade.lv
13.2. Saziņa ar Pircēju notiek, izmantojot norādīto elektronisko pasta adresi vai telefonu: +371 67288249.

14. DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA

14.1. Pircēju personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un saņemtu Pasūtījumu, veiktu piegādi, uzturētu grāmatvedības uzskaiti, tai skaitā atmaksāt pārmaksāto summu vai atgriezt naudas summu par atgriezto Produkciju, kā arī pildīt citus pienākumus, kuri izriet no likumiem un Līguma. Detalizēta informācija par personas datu apstrādi atrodas šeit.

15. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
15.1. Interneta veikals patur tiesības mainīt Līguma noteikumus jebkurā laikā, jo īpaši sakarā ar izmaiņām piemērojamajos normatīvajos aktos. Pēdējais datums, kurā Līguma noteikumi tika izmainīti, ir norādīts šo Noteikumu sākumā. Jūs varat noraidīt Līguma noteikumu izmaiņas un izbeigt Līgumu, nekavējoties izbeidzot reģistrāciju Interneta veikalā (izdzēšot izveidoto kontu), kā arī pārtraucot lietot un piekļūt tai. Šajā gadījumā Jūsu piekrišana agrākajām Līguma noteikumu versijām paliek spēkā un tiks piemērota jebkuram strīdam starp Jums un mums. Turpinot piekļūt vai lietot Interneta veikalu un tā pakalpojumus, Jūs piekrītat Līguma noteikumu izmaiņām.
15.2. Ja pēc mūsu ieskatiem Līguma grozījums ir būtisks, Interneta veikals paziņo par to Lietotājiem, kam ir reģistrēts konts, 1 (vienu) kalendāro mēnesi pirms grozījumu spēkā stāšanās. Neskatoties uz iepriekšminēto noteikumu, izmaiņas šajos Noteikumos, kas (i) ir labvēlīgākas Lietotājam; (ii) ko pieprasa likums; vai (iii) saistīti ar jauna pakalpojuma pievienošanu, papildu funkcionalitāti esošajam pakalpojumam; vai (iv) nesamazina Lietotāja tiesības un nepalielina Lietotāja atbildību – stājas spēkā nekavējoties, ja tās ir norādītas paziņojumā par izmaiņām.
15.3. Interneta veikals neuzņemas nekādu risku vai atbildību, ja lietotājs un/vai Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Līguma noteikumiem.

PickAqua App Terms

PickAqua is an informative educational app about water. It is a convenient tool for water lovers, professionals, as well as for beginners who are just starting to get to know about the diverse world of water. Everyone here can get information and explanations on the different types of water, the composition, the impact on our health, manufacturers and their products, etc. We have also collected the basic information found on the label of each product and have given manufacturers the opportunity to add to it by revealing the specifics of their product.

PickAqua is the world’s leading app about water. It has been developed in close cooperation with the Water Sommelier Union, Germany.

PickAqua’s mission is to increase awareness about water, pay attention to the importance and diversity of water. The user can learn how to evaluate water according to different criteria and better understand the vast world of water. Deeper knowledge of different types of water makes it easier to find “your own” water, in order to maintain health and a lively spirit. We want to pay attention to the importance of having clean water for each of us, so that everyone can use it more from day to day.

iPerformance (Information Performance)

iPerformance (Information Performance) is the manufacturer’s openness index. Please note that this is not related to water quality! It is merely a numerical indicator from which to judge how much information the manufacturer would like to share about their products on the PickAqua app. It is the coefficient of a quotient of the amount of information submitted, expressed in figures. The higher the number, the more information we can get about each type of water, such as additional analyses that are not indicated on the product label, medical research, photos and videos from the water extraction site etc., and other valuable information.

The catalogue

Here you can find basic information about all of the water products on the PickAqua app, which is visible on the label of each product, as well as additional information that the manufacturer wishes to communicate to the user. The catalogue is for informative purposes only, and the information contained therein may sometimes differ from the labelling of the product in cases where the composition of the water has changed and/or the manufacturer has not yet given notification of the changes.

Comparison

In this section, you can compare different types of water.  Comparison criteria are developed on the basis of information provided by the manufacturer. For example, you can compare the water by various chemical elements indicated by the manufacturer on the label of the bottle or by provided additional information.

Search

User can search for water according to their own selected criteria, interests and priorities.

Water Top

The Water Top is formed exclusively from the individual parameters of the water. For example, the Top most mineralised water, Top lightly mineralised water, Top most viewed or Top most commented water, etc.

Barcode Scanner

This section is used for quick search of specific water using a barcode on the bottle. In order for this feature to work properly, we need to access your smartphone’s camera at the moment when the bottle is being scanned. The camera only scans the barcode on the bottle and identifies it with a certain brand of water by comparing the scanned barcode in our database. No photo or video content is being collected.

Main menu

Here you can find both educational and entertaining information about the water products.

Positioning

We have grouped the water products according to their potential effect and mineral composition. The manufacturer provides us with written justification as to why their water should be in a particular group. If water has the proper composition and properties, PickAqua evaluates and places this product in a specific group or in several groups. For example, only water containing less than 20 mg/l sodium (Na) and meeting other criteria for this water group may be present in the group of water for infants. Another example, if the water contains more than 50mg/l Magnesium it is considered as water that contains Magnesium. Knowing that Magnesium is involved in many processes of health, we do recommend such water for specific goals where Magnesium could play a role. These are not health claims, these are solely informative recommendations in what we believe that the water might bring us.

The recommendations in this section are for your information only and cannot be considered as medical aid or health claims. Before using any water/ medicinal mineral water, it is advisable to consult with your doctor, as you would before using any drugs. If you perform any physical and/or health improvement activities or significant changes in your diet, including the choice of water, it is solely your responsibility and risk.  

It is advisable for you to get appropriate consultation about the health claims of certain foodstuffs, including water, by recognised authorities. Talk to a qualified doctor, nutritionist, or health expert about health claims or nutrition and ask your doctor if you are worried about your health or nutrition or if you plan to change your diet, including the choice of water.

If the water on the PickAqua app is located in one of the positioning groups, it is because this water contains minerals that could possibly improve or balance some of the body’s functions.  

Long-term clinical trials have not been conducted for most of the water products, so water-use recommendations should only be considered as a manufacturer’s recommendation, not a medical statement.  For the water products that have been clinically studied, manufacturers will write about it on their homepage.

All information on the PickAqua app has been prepared solely by the manufacturer. It has been presented by the manufacturer on their PickAqua profile and they are responsible for the accuracy of the information provided.

PickAqua does not warrant that the product composition and nutritional recommendations on this app are correct. We do not perform actual water analysis, we only use the information provided by the manufacturer. All responsibility for the accuracy of the information and compliance with the law is assumed by the manufacturer when providing us with the documentation – analysis, justification articles and research.

Water Analyser

The user enters mineral composition from the label into the Water Analyser. After that analyzing the mineral composition of water, PickAqua displays the possible use varieties according to the information that was provided by the end-user into the Water Analyser.

  If water has a mineral in a specific amount PickAqua evaluates and places this product in a specific group or several groups of positioning. For example, if the water contains more than 50mg/l Magnesium it is considered as water that contains Magnesium. Knowing that Magnesium is involved in many processes of health, we do recommend such water for specific goals where Magnesium could play a role. These are not health claims. PickAqua does not warrant that the product use recommendations on this app in general and in the water analyzer are correct. It has only a gamification role that explains the end-user that different mineral compositions might have different nutritional effects. We do not perform actual water analysis, the user uses only the information provided on the label. All responsibility for the accuracy of the information on the label and compliance with the law is assumed by the manufacturer.

The recommendations in this section are for your information only and cannot be considered as medical aid or health claims. Before using any water/ medicinal mineral water, it is advisable to consult with your doctor, as you would before using any drugs. If you perform any physical and/or health improvement activities or significant changes in your diet, including the choice of water, it is solely your responsibility and risk.

It is advisable for you to get appropriate consultation about the health claims of certain foodstuffs, including water, by recognized authorities. Talk to a qualified doctor, nutritionist, or health expert about health claims or nutrition and ask your doctor if you are worried about your health or nutrition or if you plan to change your diet, including the choice of water.

If the water on the PickAqua app is located in one of the positioning groups, it is because this water contains minerals that could possibly improve or balance some of the body’s functions.

Water-use recommendations should NOT be considered as a medical statement. For the water products that have been clinically studied, manufacturers will write about it on their homepage.

Water Calculator

It is recommended for an adult person to drink 1,5-2 liters per day in general. The water calculator recommends the approximate recommended amount of water daily intake calculated by 33ml per 1kg of a person’s weight and depending on the activities and weather conditions it may variate. Daily water intake goal from the calculator should only be considered as a recommendation and not absolutely required. A person should always consult with a doctor about the necessary water intake amount, as for different persons the amount of water intake can be very different.
The daily mineral amount that is shown in percents is calculated from the average daily recommendation, and it does not mean that a person should consume only water to reach this recommended daily mineral intake.  On the contrary, it is possible for one to damage one’s health if drinking for a long period of time only highly mineralized water in large amounts daily.     Therefore it is very important always to read the recommendations what the water producer has displayed on their PickAqua page. 

Content and Graduation

PickAqua content is primarily formed on the basis of European Union and German norms and the categorisation of water categories Water standards may vary in different countries; therefore, the classification of water is judged by the rules of one central state, where the water culture is the most advanced, and recommendations from the Water Sommelier Academy, Germany.

Gradations not regulated by national legislation, such as: Purity – is based on the total amount of nitrates in bottle waters. The gradation is made based on the minimum, average and maximum values which are calculated from the available information on the bottle or provided by the manufacturer.

Gradation is performed by dividing the water products into groups by the amount of nitrates. The smaller the amount of nitrates in the water, the cleaner it is. For example, if 10% of the total bottled water nitrate amount is less than 1 mg/l, such water products are placed in the group with the highest purity rating. According to the above, water products containing 1-4 mg/l nitrates are considered as very good clean water compared to the maximum requirements for drinking water. In EU norms for drinking water, the maximum amount of nitrates (NO3) is set to NO3 < 50 mg/l, and the maximum amount of nitrates in children’s water NO3 < 10 mg/l is taken as the average maximum.

A similar principle is used for other groups. The content of PickAqua is only informative, and these standards can vary dramatically in different countries, especially outside the EU. Each person evaluates what kind of water norms and gradations to navigate.

Other terms

PickAqua app may contain third-party ads and references.

PickAqua may remove water from the catalog without the consent of the manufacturer if PickAqua finds that the information provided by the manufacturer is incorrect and/or misleading to the consumer.

The data appearing on PickAqua and what is actually written on the label of the bottle may only differ if the manufacturer has provided fresh water analyses indicating a change in certain ingredients in the water that may be significantly different from the existing information that is written on the bottle. For example, if the control analysis for water certification was carried out 3 years ago and these results are indicated on the bottle according to the Ministry of Health’s certificate, but the water producer has provided fresh analyses, then PickAqua will post the latest data, which is received from a nationally certified laboratory provided by the manufacturer. Such changes to the data may only be made in relation to substances that are not hazardous to human health.

The terms and conditions of use of PickAqua may be modified, supplemented or corrected, and will take effect from the moment they are published on the PickAqua app.

As a web, App and our service user, you do not have the right to share your access codes of your profile for third parties.

I agree that available basic information such as brand name, photo, water mineral composition, place of origin, category, carbonation, average price and other information which can be found on the bottle in exceptional cases may be published on the App without payment. By registering the water, I agree that PickAqua can publish the information found on the product label.

PickAqua user rights and obligations

A PickAqua user may not modify, copy, reproduce, republish, send, distribute any information related to the content of PickAqua, including its software and code, without the written permission of the developer.

A PickAqua user may use the information for non-commercial purposes in accordance with the copyright law without the permission of the developer, indicating the reference to the PickAqua app and placing its logo. In the event of a failure to comply with the above rules or the responsibilities of PickAqua users, it is considered that PickAqua’s copyright has been violated and, depending on the nature or consequences of the offense, the offender is referred to the statutory administrative or criminal liability.

Registered users can comment and express their subjective opinions about products. PickAqua is not responsible for the content of the comments made by users and their consequences. PickAqua reserves the right to delete offensive, false or provocative comments.

Profiling

PickAqua Services are based on a profound knowledge of best practice with regard to health. PickAqua cooperates with nutritionists, personal trainers, Water experts to stay on top of the latest research and science. In addition, PickAqua analyzes the usage of the Services, in order to provide you as a user with the most relevant features of the Services as possible with regard to your personal goals. In analyzing the usage of the Services, PickAqua will process certain data for so-called profiling. Profiling means the processing of your and other users’ personal data to analyze or predict aspects of your use of the Services, behavior and, location in reaching your health goal. The data processed will be user habits where we will track actions taken by you such as when you move between screens, press buttons and take actions on the Services. The purposes of the profiling is to monitor how engaged users are in different features of our Services, find out ways to make the Service more effective (fit for purpose) and vary the features or content to better match your individual usage patterns and preferences.

The profiling of your data can also be used as the basis for marketing towards other new potential customers on other platforms than the PickAqua Services, such as other social media platforms. Please note that this so called look-a-like-process of recruiting new customers does not mean that you will receive any marketing. Nor does it mean that any other third parties will gain access to your data for any other purpose than for PickAqua to reach new customers, i.e. third party providers (for example social media) will only process your data on behalf of PickAqua as processors, see further under transfer of data below.

PickAqua processing of your personal data for profiling purposes as described above, does not require any consent as a legal ground to be processed. If this should be the case, i.e. if, under relevant personal data regulation, consent is required for the use as described above, you hereby give your consent to PickAqua using your personal data as defined above for profiling, for the purpose of improving the Services and for providing customer support.

Customer relationship as a legal ground

It should be noted that marketing sent by PickAqua to you on the basis of a customer relationship as a legal ground for processing personal data, does not require a consent. Such data will be processed and used in compliance with relevant personal data regulation.

The Processors responsible for processing these data:

Service provider – PickAqua.

Personal data controller

Responsible for the processing of your personal data is:

Company name: Water Embassy SIA

Registration Nr: LV 40103323593

Address:Lacplesa 87a, Riga, Latvia, LV1011

E-mail: hello@pickaqua.com

Copyright

Intellectual property

All rights in and to the Services, including any trademarks, service marks, trade names and copyrighted content (collectively “Intellectual Property”) presented within the Service are the property of PickAqua and/or third parties. You agree not to use Intellectual Property for any other purposes except for your use of the Service unless required otherwise by applicable mandatory law. By downloading this application you agree to all terms of use.

On the PickAqua App and pickaqua.com website, published content (materials) is protected in accordance with the German Copyright Law. It is strictly forbidden to copy, reproduce, republish, distribute, translate, or otherwise engage in any material published by PickAqua without the written permission of PickAqua. If written permission from PickAqua has been received, the reference to PickAqua must be indicated.

Enjoy the app! We are confident that this app will help you to get to know about the diversity of the water and how to use it effectively. Stay hydrated! And remember – Life is spirit in water!